Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Aug

05

2015

คำถาม: ใบ กว. วิศวกรรมอุตสาหการ

โดย ศิษย์ เก่า เขียนว่า:

สวัสดีครับอาจารย์ การรับรองใบ กว. วิศวกรรมอุตสาหการ รหัส47-50 ครับ ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง ครับอาจารย์

คณบดีตอบว่า:

ผ่านหมดแล้วน่ะครับที่ผมได้รับรายงานจากสาขา
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
คณบดี

เมื่อ: 6 August 2015, เวลา: 09:34AM

ความคิดเห็น:

 • ผู้เยี่ยมชม
  #1ศิษย์ เก่า

  2 September 2015, 10:15PM

  ปีการศึกษา 47-50 สภายังไม่รับรองเลยครับ อาจารย์

 • ผู้เยี่ยมชม
  #2นายรูสลัน มะหลง

  4 April 2016, 08:15PM

  ขอใบ กว. วิศวกรรมอุตสาหการต้องสอบไม่ครับ

 • ผู้เยี่ยมชม
  #3ผศ.ดร.วัชรวี

  19 April 2016, 09:29AM

  ต้องสอบค่ะ

เขียนความคิดเห็น