Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Sep

05

2015

คำถาม: น้องสับสนชื่อสาขาของระบบรางคับ

โดย 5707100026 เขียนว่า:

สวัสดีคับ ตอนนี้มีน้องบางคนสับสนครับ สำหรับสาขาระบบราง. สรุปชื่อ การจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง หรือว่าการจัดการธุรกิจระบบรางคับ
ซึ่งผมเข้าใจว่ามีคำว่าเกี่ยวเนื่องด้วยแต่น้องบอกว่ามีคนบอกน้องว่าไม่มีคับ อยากทราบให้แน่ชัดคับ จะได้เข้าใจตรงกัน

คณบดีตอบว่า:

สภามหาวิทยาลัยให้ใชัคำว่า การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบราง
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
คณบดี

เมื่อ: 7 September 2015, เวลา: 04:00PM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น