วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Computer Engineering and Artificial Intelligence

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ข่าวสหกิจศึกษา

ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท ที-เน็ต จำกัด

Mar

20

2019
ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท ที-เน็ต จำกัด

เมื่่อวันที่ 19 มี.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่บริษัทที-เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนายธนบดี จันทิมา นักศึกษาปี 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย สหกิจศึกษาในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jan

30

2019
ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย ที่บริษัททรู คอร์ปเปอเรชั่น นักศึกษาทั้งสองคนได้รับมอบหมายให้ดูแลและเรียนรู้ระบบ network ทั้งในส่วนของการ ติดตั้ง ออกแบบ และ maintenance ที่ทรูรับผิดชอบทั้งหมด รู้สึกประทับใจกับทางบริษัท ที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาทั้งสองท่านอย่างเต็มที่

อ่านต่อ

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

Feb

20

2018
ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 61 ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง

อ่านต่อ

นางสาววาสนา อินทร์สุธา ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม

Feb

20

2018
นางสาววาสนา อินทร์สุธา ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม

นางสาววาสนา อินทร์สุธา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จัดจำหน่ายก่อสร้าง ระบบ Telecommunications Network และ Power line (Low-Medium-High Voltages)

อ่านต่อ