วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Computer Engineering and Artificial Intelligence

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตร 2 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.)

หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

ตรวจสอบแผนการเรียนหลักสูตร 2 ปีได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคาร 19 ชั้น 3 สำนักคณบดี

โทรศัพท์:
0-2697-6705
อีเมล์:

สอบถาม - ปรึกษา เรื่องการสมัครเรียน

โทร:
09 5367 5507
Line:
utcc0953675507

หรือ ส่งคำถามเรื่องอื่นๆทางอีเมลล์