วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Electrical and Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ศิษย์เก่าและความสำเร็จในการทำงาน

ธีรวิทย์ วิบูลผล

การศึกษา
- วศบ. ไฟฟ้า (เกียรตินิยม อันดับสอง)
ความสำเร็จ/การทำงาน
- วิศวกรปิโตรเลี่ยม แท่นขุดจะน้ำมัน บริษัท เชฟรอน
รายได้
- หกหลักกลางๆ ต่อเดือน
อื่นๆ
- อดีตนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย-นากาโอกะ ประเทศญีปุ่น