วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Electrical and Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ข่าวสหกิจศึกษา

ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายณัฐนนท์ ประสีทอง

Apr

01

2019
ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายณัฐนนท์ ประสีทอง

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้เข้านิเทศน์ นายณัฐนนท์ ประสีทอง นักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปฏิบัติงาน Electrical Site Engineer บริบัทแมคทริคจำกัด (มหาชน) และทราบว่าทางบริษัทได้กันตำแหน่งนี้ไว้บรรจุให้หลังจบการศึกษา (ยอดเยี่ยมจริงๆ นักศึกษาวิศวฯ หอการค้าไทย)

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ

Feb

13

2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าในอาคาร และระบบทำความเย็น ของสนามบินดอนเมือง ที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) โดยมี นายพิตรพิบูล วิริยปัชติไพศาล เป็นผู้ดูแลนักศึกษา (9 ก.พ. 2561)

อ่านต่อ