วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ข่าวสหกิจศึกษา

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd

Mar

04

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd จังหวัดนครนครราชสีมา

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร

Feb

12

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร

เช้านี้ ที่ North Park ดร.มณิสรา บารมีชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้ไปนิเทศน์นักศึกษาสหกิจ ขอบคุณบริษัทเบทาโกรที่ช่วยสนับสนุนโครงการสหกิจของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์เสมอมา ปีนี้ Project เรื่อง การพัฒนาระบบ BI for Inventory Day on Hand and Aging Product.

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

Feb

12

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้านิเทศน์ นักศึกษาปีสี่ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO) โดยได้รับมอบหมายให้ทำการหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และ จัด Layout ภายในพื้นที่ลานวางตู้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด Turnaround Time ของรถที่เข้ามาส่งตู้

อ่านต่อ

อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

Feb

12

2019
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

วันนี้ อ.ชนิตร์นันทน์ กุลนันท์ และ อ.ปิยะเนตร นาคสีดี ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand) โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในส่วนแรกเป็นการจัดเรียงสินค้าและการจ่ายสินค้าในคลังขาออกด้วยระบบ AGV และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์กระบวนการของเครื่องล้างตะกร้า เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของตะกร้า

อ่านต่อ