วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

Kanban

Supply Chain เข้าใจง่าย By Dr.Jan (ดร.มณิสรา บารมีชัย)

เราจะมาพูดกันถึง #3VConcept ในการบริหาร Supply Chain กัน เจ้า V ทั้งสามตัว นี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหาร Supply Chain กันเลยที่เดียว

วิศวกรรม โลจิสติกส์

V แรกมาจาก Visibility ซึ่งถ้าขยายความมากกว่านั่นคือ Information Visibility ซึ่งหมายถึงการแชร์ข้อมูลที่มีระหว่างสมาชิกใน Supply Chain เพราะการเห็นข้อมูลที่รวดเร็วและส่งตรงจากต้นกำเนิดนั้นจะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและทันท่วงทีมากขึ้น ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือการสั่งสินค้า สมมติลูกค้าเราสั่งสินค้าตอนเช้าวันนี้ผ่านตัวแทนขายของเรา กว่าตัวแทนขายจะสรุปปิดยอดตอนสิ้นวัน และส่งข้อมูลมาสั่งของเราก็ตอนเย็น กว่าเราจะได้เตรียมของส่งลูกค้าก็วันรุ่งขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเราสามารถเห็นข้อมูลลูกค้าโดยตรง ทันทีที่ลูกค้าสั่งของ เราอาจสามารถเตรียมของ และส่งสินค้าได้ภายในวันนั้นลย แน่นอน ลูกค้าคงรู้สึก Happy มากขึ้นมาก

V ที่สองมาจาก Velocity หรือความเร็ว Supply Chain ที่สามารถแข่งขันได้นั้นจะต้องมีความเร็วในการจัดการกิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต่ การไหลของวัตถุดิบจากต้นน้ำ ผ่านกระบวนการผลิต การส่งมอบ รวมไปถึงการเก็บเงิน (Order-to-Delivery-to-Cash Velocity) เนื่องจากการทำงานที่รวดเร็วจะส่งผลให้เราสามารถลดต้นทุนการทำงาน และสามารถตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้น ยิ่งในยุคสมัยที่ตอนนี้ ใครใครก็ต้องการสินค้าและบริการที่รวดเร็ว การนำเทคโนโลยีมาช่วยลดเวลาทำงาน รวมถึงการกำจัดเวลารอคอยระหว่างกิจกรรมต่างๆลง จะช่วยให้ องค์กรสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

V สุดท้ายมาจาก Varibility หรือ ความแปรผัน เจ้าความแปรผันนี่จัดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราควรคำนึงถึงในการบริหารจัดการ Supply Chain เพราะเจ้าความแปรผัน หรือ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ นี้เองที่ก่อให้เกิด การเผื่อ ไม่ว่าจะเป็น เผื่อเวลาทำงาน (เพราะทำงานช้าบ้างเร็วบ้าง ไม่ได้ตามมาตรฐาน) เผื่อสินค้ามาเก็บในรูปแบบสินค้าคงคลัง (เพราะไม่แน่ใจในความต้องการลูกค้า รวมถึงไม่แน่ใจว่าของที่ซื้อหรือผลิตจะมีของเสียมากน้อยเท่าไหร่) การเผื่อเพราะความไม่แน่นอนนี่แหละเป็นตัวที่ก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายใน Supply Chain ดังนั้นในการบริหาร Supply Chain เราควรหาทางปิดช่องโหว่ โดยการควบคุมงาน ให้มีความแน่นอนและเป็นไปตามมาตรฐานให้มากขึ้น

ดังนั้นหาเราจะทำให้ Supply Chain เราแข่งขันได้ เราคงต้องมาหาทาง บริหารเจ้า 3V กัน โดยเน้นการ เพิ่ม Visibility เพิ่ม Velocity และ ลด Variability นั่นเอง