วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตร 2 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.)

หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

ตรวจสอบแผนการเรียนหลักสูตร 2 ปีได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคาร 19 ชั้น 3 สำนักคณบดี

โทรศัพท์:
0-2697-6705
อีเมล์:
engineer@utcc.ac.th

สอบถาม - ปรึกษา เรื่องการสมัครเรียน

โทร:
09 5367 5507
Line:
utcc0953675507

หรือ ส่งคำถามเรื่องอื่นๆทางอีเมลล์