วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

Rail Business Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ครูปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ

คุณวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์

การศึกษา

  • 2006 - 2010, B.Eng. Computer Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

นายอรรถพร รอดวิจิตร

การศึกษา

  • 2534 - 2538, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด