Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ห้องสมุด โซนอ่านหนังสือ
ห้องสมุด โซนอ่านหนังสือ
ดูงานโรงงานมิตซูบิชิ
ดูงานโรงงานมิตซูบิชิ
ศูนย์อาหารและศูนย์รวมความอร่อย
ศูนย์อาหารและศูนย์รวมความอร่อย
ศูนย์ศึกษาและสร้างนวัตกรรม
ศูนย์ศึกษาและสร้างนวัตกรรม
ศูนย์ IDE Learning Space
ศูนย์ IDE Learning Space
สนามกีฬาเอนกประสงค์
สนามกีฬาเอนกประสงค์
ฟิตเนส
ฟิตเนส
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด
รถอีแต๋นไฟฟ้า
รถอีแต๋นไฟฟ้า
รถสามล้อไฟฟ้า
รถสามล้อไฟฟ้า
วิ่งเกียร์ ปีการศึกษา 2560
วิ่งเกียร์ ปีการศึกษา 2560