Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

สาขายานยนต์ฯ ดูงาน Yamaha
สาขายานยนต์ฯ ดูงาน Yamaha
ศูนย์อาหารและศูนย์รวมความอร่อย
ศูนย์อาหารและศูนย์รวมความอร่อย
สนามกีฬาเอนกประสงค์
สนามกีฬาเอนกประสงค์
ฟิตเนส
ฟิตเนส