Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 40 สาขาวิชา จาก 9 คณะและ 2 วิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ

การเรียนการสอนแบบ iHybrid

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ iHybrid เป็นแห่งแรกของประเทศไทย นักศึกษาจะได้รับ iPad สำหรับใช้ในการเรียน และสามารถดาวโหลดบทเรียนวิชาและแบบทดสอบออนไลน์ต่างๆ ผ่าน iTunes U มากกว่า 700 รายวิชา สำหรับใช้ศึกษาบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน ส่วนในห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนจะเน้นให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาจริง รวมทั้่งนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลความรู้จากแหล่งข้อมูลชั้นนำของโลกได้ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาตามศักยภาพของนักศึกษา รวมทั้งมีระบบ WiFi ความเร็วสูงสุด 10,240Mbp หรือ 1.0Gbp ทั่วมหาวิทยาลัยและระบบ Cloud Computing รองรับระบบการเรียน iHybrid

โครงการ EGG Project

โครงการตั้งไข่ธุรกิจ (EGG Project) เป็นโครงการเสริมหลักสูตรที่เพิ่มศักยภาพแก่นักศุกษาทุกคณะที่มีความคิดและต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ มาบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ โดยการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร ช่วยผลักดันนักศึกษาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้า บริการ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งมีอาจารย์และศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจมาเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกการทะธุรกิจจริงจากร้าน EGG Coffee Society ของโครงการฯ หากนักศึกษาผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยจะมีเงินทุนตั้งต้นให้ทำธุรกิจเพื่อให้นักศึกษาพร้อมก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมีระบบและรูปธรรม

โครงการตั้งไข่ธุรกิจ

กิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และความใส่ใจต่อสังคม จึงมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งมีชมรมสำหรับให้นักศึกษาทำกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมรมเชียร์ ชมรมการละคร ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ชมรมมุสลิม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ลานเด็กหอ สถานที่รวมนักศึกษาได้พบปะพูดคุยหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกันอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเล่นกีฬา ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล กิจกรรมเชียร์ เป็นต้น

กิจกรรมนักศึกษา
เคน ภูภูมิ
ห้องสมุด
กีฬา

การเดินทาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง นักศึกษาสามารถใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการเดินทางด้วยรถประจำทางจากมหาวิทยาลัยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นจุดต่อรถสาธารณะสายต่างๆ และรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อเดินทางเข้าเมือง หรือเดินทางเพียง 2 นาทีถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง โดยมหาวิทยาลัยจัดบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าโดยสารฟรีบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย เพิ่มความสะพวกสบายให้นักศึกษามากขึ้นในการเดินทาง

ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีศูนย์อาหาร Food Fair สำหรับบริการอาหารนานาชนิดในช่วงมื้อเช้า - มื้อเย็น ซึ่งมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและสะดวกสบาย ศูนย์อาหารมีเครื่องปรับอากาศและมีร้านอาหารมากกว่า 10 ร้านให้เลือกรับประทาน เปิดบริการตั้งแต่ 7.00 - 18.00 น. ทุกวัน นอกจากนี้รอบนอกมหาวิทยาลัยยังมีร้านอาหารที่อร่อยอีกมากมายให้เลือกรับประทาน และได้มาตรฐานอยู่หลากหลายประเภท รวมทั้งร้านอาหารอิสลามที่ปรุงอาหารถูกตามหลักศาสนาอีกด้วย

บริการด้านสุขภาพและกีฬา

มหาวิทยาลัยจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนในวงเงิน 50,000 บาท นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ประจำทุกวัน ณ อาคาร 22 ชั้น 1 เพื่อให้บริการนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพในระหว่างเรียน มีการบริการตรวจร่างกาย ยารักษาโรค ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องพักสำหรับผู้ป่วย

สุขภาพและกีฬา
สุขภาพและกีฬา
สุขภาพและกีฬา

ในด้านของกีฬา มหาวิทยาลัยมีบริการห้องออกกำลังกายสำหรับนักศึกษา ณ อาคาร 20, สนามบาสเก็ตบอล, สนามเทนนิส, โต๊ะปิงปอง และบริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา

รักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยฯ จัดระบบพนักงานรักษาความปลอดภัย มีระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกทุกอาคาร เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

หอพัก

กองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหอพักบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย โดยจะคัดเลือกเฉพาะหอพักที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกและปลอดภัย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาได้ที่ โทร. 02-697-6921 หรือดูรายชื่อหอพักพร้อมรายละเอียดได้ที่ http:/www.utcc.ac.th