Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รางวัลและผลงานนักศึกษา

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

นศ ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
นศ ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
รองชนะเลิศ สหกิจศึกษาดีเด่น 2562
รองชนะเลิศ สหกิจศึกษาดีเด่น 2562
ระบบซื้อตั๋วรถไฟฟ้า
ระบบซื้อตั๋วรถไฟฟ้า
รถอีแต๋นไฟฟ้า
รถอีแต๋นไฟฟ้า
ปั้มน้ำเคลื่อนที่ได้
ปั้มน้ำเคลื่อนที่ได้
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
รางวัล Young Ali Hero Competition
รางวัล Young Ali Hero Competition
หุ่นยนต์ซูโม่จากสาขาคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ซูโม่จากสาขาคอมพิวเตอร์
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ระเบิด TechnoMart
ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ระเบิด TechnoMart
หุ่นยนต์กู้ภัยรับรางวัลที่ 1 บีโอไอแฟร์
หุ่นยนต์กู้ภัยรับรางวัลที่ 1 บีโอไอแฟร์