Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ประเพณีและพิธีกรรม

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
วิ่งเกียร์ ปีการศึกษา 2560
วิ่งเกียร์ ปีการศึกษา 2560
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2560
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2560
Good Bye Senior
Good Bye Senior
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2559
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2559
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2559
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2559
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ 2554
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ 2554
วิ่งเกียร์ 2554
วิ่งเกียร์ 2554
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา