Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมนักศึกษาดูงาน

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ
ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงาน สายการผลิตรถ Honda
ดูงาน สายการผลิตรถ Honda
ดูงานสายการผลิตรถยนต์โตโยต้า
ดูงานสายการผลิตรถยนต์โตโยต้า
ดูงานบริษัท CP
ดูงานบริษัท CP
ดูงาน Kerry Express Thailand
ดูงาน Kerry Express Thailand
ดูงาน CISCO
ดูงาน CISCO
นศ. ป.โท - เอก ดูงานที่ประเทศจีน
นศ. ป.โท - เอก ดูงานที่ประเทศจีน
ดูงานฮาร์ดดิส WD
ดูงานฮาร์ดดิส WD
ดูงานสถานีดาวเทียมศรีราชา
ดูงานสถานีดาวเทียมศรีราชา
ดูงานบุญถาวร
ดูงานบุญถาวร