Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า

ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า

7 ธันวาคม 2559

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ม.หอการค้าไทยดูงานที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วันที่ 2 ธันวาคม 2559

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า