Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

28 เมษายน 2560

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการแข่งขันโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ส่งทีม CEO MISSION เข้าร่วมแข่งขัน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย