Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

บายเนียร์ 2562

บายเนียร์ 2562

25 พฤษภาคม 2562

บายเนียร์ปีนี้ แอดมินต้องบอกเลยว่าประทับใจสุดปีนี้ ทีมงานจัดงาน จัดเต็มสุดๆ ทั้งสถานที่ อาหารเครื่องดื่ม ดนตรี ทุกอย่างคือลงตัว สนุกสุดพร้อมอินเนอร์แบบเต็มๆ ก็ผ่านไปแล้ว จะบอกว่า งานจบแต่เราไม่อยากจบเลย แต่งานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาค่ะ พบกันครั้งหน้าคืองานวิ่งเกียร์ค๊าาา

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562