Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานบริษัท CP

ดูงานบริษัท CP

29 เมษายน 2559

คณาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าอาหารแช่แข็ง CP บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ดูงานบริษัท CP
ดูงานบริษัท CP
ดูงานบริษัท CP
ดูงานบริษัท CP
ดูงานบริษัท CP
ดูงานบริษัท CP
ดูงานบริษัท CP