Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

E-Spot DOTA2 Tournament
E-Spot DOTA2 Tournament
พานักศึกษาดูระบบจัดการคลังสินค้า CPF
พานักศึกษาดูระบบจัดการคลังสินค้า CPF
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560
ฝึกอบรมเรื่องการซ่อมสีรถพื้นฐาน
ฝึกอบรมเรื่องการซ่อมสีรถพื้นฐาน
น.ศ. ดูงาน SCG Logistics
น.ศ. ดูงาน SCG Logistics
ซ่อมบำรุง โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว
ซ่อมบำรุง โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว
ดูงาน บริษัทบุญถาวร จำกัด ปทุมธานี
ดูงาน บริษัทบุญถาวร จำกัด ปทุมธานี
ดูงานบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น
ดูงานบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
Workshop นวัตกรรมจากวัสดุแก้ว
Workshop นวัตกรรมจากวัสดุแก้ว