Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

สนามกีฬาเอนกประสงค์
สนามกีฬาเอนกประสงค์
ฟิตเนส
ฟิตเนส
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด
รถอีแต๋นไฟฟ้า
รถอีแต๋นไฟฟ้า
รถสามล้อไฟฟ้า
รถสามล้อไฟฟ้า
วิ่งเกียร์ ปีการศึกษา 2560
วิ่งเกียร์ ปีการศึกษา 2560
ค่ายภูมิใจฯ ปีการศึกษา 2560
ค่ายภูมิใจฯ ปีการศึกษา 2560
ปั้มน้ำเคลื่อนที่ได้
ปั้มน้ำเคลื่อนที่ได้
Freshy GearGame 2560
Freshy GearGame 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560