Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ฝึกอบรมเรื่องการซ่อมสีรถพื้นฐาน
ฝึกอบรมเรื่องการซ่อมสีรถพื้นฐาน
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2560
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2560
น.ศ. ดูงาน SCG Logistics
น.ศ. ดูงาน SCG Logistics
ค่ายภูมิใจฯ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว
ค่ายภูมิใจฯ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว
ดูงาน บริษัทบุญถาวร จำกัด ปทุมธานี
ดูงาน บริษัทบุญถาวร จำกัด ปทุมธานี
ดูงานบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น
ดูงานบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
Good Bye Senior
Good Bye Senior
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
Workshop นวัตกรรมจากวัสดุแก้ว
Workshop นวัตกรรมจากวัสดุแก้ว
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2559
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2559
ดูงานกลุ่มวิสาหกิจฯ ดอนตูม
ดูงานกลุ่มวิสาหกิจฯ ดอนตูม