Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
กิจกรรมติวเตรียมความพร้อม น.ศ. ใหม่
กิจกรรมติวเตรียมความพร้อม น.ศ. ใหม่
ค่ายภูมิใจวิศวลูกแม่ไทร 59
ค่ายภูมิใจวิศวลูกแม่ไทร 59
ดูงานสายการผลิตรถยนต์โตโยต้า
ดูงานสายการผลิตรถยนต์โตโยต้า
ดูงานบริษัท CP
ดูงานบริษัท CP
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2559
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 2559
ดูงาน Kerry Express Thailand
ดูงาน Kerry Express Thailand
ฟังบรรยายพิเศษ Toyota Production
ฟังบรรยายพิเศษ Toyota Production
เปิดบ้าน โชว์หุ่น
เปิดบ้าน โชว์หุ่น
ดูงาน CISCO
ดูงาน CISCO
Freshy GearGame 2557
Freshy GearGame 2557
นิทรรศการแสดงผลงานสาขาคอมพิวเตอร์
นิทรรศการแสดงผลงานสาขาคอมพิวเตอร์