Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

วิ่งเกียร์ประจำปีการศึกษา 2552
วิ่งเกียร์ประจำปีการศึกษา 2552
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 8 สถาบัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 8 สถาบัน
ชนะเลิศการแข่งขัน AIX Contest 2008
ชนะเลิศการแข่งขัน AIX Contest 2008
Freshy GearGame 2551
Freshy GearGame 2551
ดูงานบุญถาวร
ดูงานบุญถาวร
ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 50
ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 50
ค่ายภูมิใจฯลูกแม่ไทร ค่ายนาวิกโยธิน
ค่ายภูมิใจฯลูกแม่ไทร ค่ายนาวิกโยธิน
แชมป์ Thailand Recuse Robot
แชมป์ Thailand Recuse Robot
AixTraning & Contest
AixTraning & Contest
จากพี่สู่น้องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จากพี่สู่น้องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโลก
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโลก
กิจกรรมปลูกป่า ปี 2549
กิจกรรมปลูกป่า ปี 2549