News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Dec

15

2021
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรับรองและ

ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็มจำนวน)
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 

ทุน UTCC GOLD (ทุนครึ่งหนึ่ง)
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ทุน UTCC Sliver (ทุน 30 %)
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Jun

30

2021
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

Jun

23

2021
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบที่ 2) สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

Jun

22

2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19

Jun

21

2021
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกระดับ ทุกชั้นปี (เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver

Jun

02

2021
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

 
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver

Jun

01

2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564

Jan

28

2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

อ่านต่อ