News

ข่าวสารและประกาศ

ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนการศึกษา แบบทุนเต็มและทุนครึ่ง รอบที่ 3

Mar

16

2018
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนการศึกษา แบบทุนเต็มและทุนครึ่ง รอบที่ 3

ต่อไปนี้จะเป็นการประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนครึ่งและทุนเต็มจำนวน ที่ได้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น  ผู้ที่ได้รับทุนเต็มจำนวน และทุนครึ่งหนึ่ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรายชื่อดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เรียนในแบบที่กูเกิ้ลหาไม่ได้

Mar

14

2018
วิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เรียนในแบบที่กูเกิ้ลหาไม่ได้

สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรมโตโยต้า และเรียนรู้การตรวจสอบรถยนต์มือสอง ขอขอบคุณคุณ จักรกฤษณ์ รัตนกำเนิด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรการขาย บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่เอื้อเฟื้อการชมงานในครั้งนี้

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Feb

28

2018
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปวิตร จิรขจรเดช และ นายวรภพ ธิสามี ณ โรงพักสินค้า 3 (รส.3) ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัท Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd

Feb

28

2018
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัท Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ณ บริษัท Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าที่ให้บริการในการออกแบบคลัง รวมถึงออกแบบการจัดเก็บอย่างให้เป็นระบบ โดยนักศึกษา นางสาวดวงดารา เกิดกลาง ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าชิ้นย่อย ซึ่งในคลังแห่งนี้มีพื้นสำหรับจัดเก็บสินค้าถึง 1,500 ตำแหน่ง โดยลูกค้าหลักคือ ร้านเสื้อผ้า Uniqlo (แบบออนไลน์) อุปกรณ์ IT ของบริษัท MicroSoft (IQor) และอุปกรณ์ทำความสะอาดของบริษัทแม่บ้าน (PCS)

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Feb

27

2018
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนวมินทร์ คงคาไหว และ นายสรายุทธ เอมถมยา ณ คลังสินค้าอันตราย (สุวรรณภูมิ) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ได้ทำการติดตามการทำสหกิจศึกษา

Feb

27

2018
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ได้ทำการติดตามการทำสหกิจศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ได้ทำการติดตามการทำสหกิจศึกษาของนางสาวอังคณา สาคร และ นางสาวลดาวรรณ์ พงษ์ภมร สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่บริษัท เค พลัส โลจิสติกส์ จำกัด โดยพยายามหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่ง การสร้างระบบความปลอดภัยของรถบรรทุก

อ่านต่อ

นักศึกษาหลักสูตร Fintech ได้เข้าร่วมงาน Think Big Act Small Symposium

Feb

27

2018
นักศึกษาหลักสูตร Fintech ได้เข้าร่วมงาน Think Big Act Small Symposium

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ได้เข้าร่วมงาน Think Big Act Small Symposium เวทีที่รวบรวมบุคคลในด้านความคิดด้านการประกอบการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก เข้าไว้ด้วยกัน โดยความร่วมมือระหว่าง IDE Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย MIT, MIT Innovation Global Network, MIT REAP และ MIT Enterprise Forum IDE Final round ที่ IMAX Siam Paragon ในงานนี้นักศึกษาได้รับความรู้ การนำ Block chain ไปประยุกต์ใช้กับการ Tracking Food นับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ดร.วรภัทร กอแก้ว ได้เข้านิเทศนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Feb

26

2018
ดร.วรภัทร กอแก้ว ได้เข้านิเทศนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วรภัทร กอแก้ว ได้เข้านิเทศนายพลากร คะรานรัมย์ นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ที่กำลังฝึกงานในบริษัทไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายเส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายไนล่อนฟิลาเม้นท์ และ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ฟิลาเม้นท์ เม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม ฟิล์มใสชนิดโพลิโพรพิลีนและฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม

อ่านต่อ