News

ข่าวสารและประกาศ

นส. ปนัดดา ศิริมุกสิกะ และ ชญานี พัชรวโรภาส ทำ Project ปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลัง Stock Room

Feb

05

2018
นส. ปนัดดา ศิริมุกสิกะ และ ชญานี พัชรวโรภาส ทำ Project ปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลัง Stock Room

นส. ปนัดดา ศิริมุกสิกะ และ ชญานี พัชรวโรภาสนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์มาทำ Project ปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลัง Stock Room และการวางแผนการสั่งซื้อ ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สําหรับโรงพยาบาล การจัดการโลจิสติกส์มีความสำคัญมาก การจัดในส่วนของยา เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ให้รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ส่งผลแค่ในเรื่องของต้นทุน แต่ เป็นเรื่องความเป็นความตายของชีวิตคน ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปเป็นศูนย์กลางของธุรกิจด้านสุขภาพ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับประเทศไทย ขอขอบคุณ คุณ Kanok Juthamanee ที่ให้โอกาสกับนักศึกษาของเรา

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าร่วมปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรที่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Feb

05

2018
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าร่วมปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรที่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

นาย ศราวุธ มังสระคู และนางสาว ทิพย์วรรณ วรรณศร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าร่วมปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรที่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ด่านช้าง สุพรรณบุรี ในส่วนงานด้านวิศวกรโลจิสติกส์ ร่วมกับทีมงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ จัดส่งสินค้า เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสามารถลดต้นทุนของบริษัทได้ ที่ปรึกษาสหกิจโดย ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล และทีมงานอาจารย์ในที่ปรึกษาบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

อ่านต่อ

ชิญพบกับผลงาน เครื่องจักรต้นกำลังเอนกประสงค์สำหรับดัดแปลงพาหนะไทยท้องถิ่นให้เป็นพาหนะไฟฟ้า ผลงานของ ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

Feb

05

2018
ชิญพบกับผลงาน เครื่องจักรต้นกำลังเอนกประสงค์สำหรับดัดแปลงพาหนะไทยท้องถิ่นให้เป็นพาหนะไฟฟ้า ผลงานของ ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

เชิญพบกับผลงาน เครื่องจักรต้นกำลังเอนกประสงค์สำหรับดัดแปลงพาหนะไทยท้องถิ่นให้เป็นพาหนะไฟฟ้า ผลงานของ ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 บู๊ท K17 ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

อ่านต่อ

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

Feb

05

2018
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FINTECH) ได้พานักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ICC International Public Company Limited.

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

Feb

05

2018
ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านค่ะ ขอให้ทุกท่านเป็นกําลังที่ดีและช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะ

อ่านต่อ

สหกิจศึกษา บริษัท ฮีโน่ โดยมีคณาจารย์ ดร.อำนวย แก้วใส และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

Feb

05

2018
สหกิจศึกษา บริษัท ฮีโน่ โดยมีคณาจารย์ ดร.อำนวย แก้วใส และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

นักศึกษานาย ธนาพันธุ์ สังหิตกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าเรียนรู้งานแต่ละแผนกของบริษัท ฮีโน่ เพื่อทำโครงการปรับปรุงงานและประสิทธิภาพร่วมกับทางบริษัทที่ปรึกษาสหกิจ โดย ดร.อำนวย แก้วใส และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

อ่านต่อ

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Jan

26

2018
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร

Jan

24

2018
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้่าไทย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์ " โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

อ่านต่อ