News

ข่าวสารและประกาศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ

Feb

26

2018
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ นายรัชพล ธนภัทรธัญญากร ที่บริษัท DKSH จำกัด โดยทำหน้าที่ในการจัดส่งเครื่องมือแพทย์ประเภทผ่าตัดด่วน ให้กับคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆ ความท้าทายอยู่ที่ต้องจัดส่งเครื่องมือที่ถูกต้อง ไปยังห้องผ่าตัดที่ถูกต้อง ให้ทันเวลา

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัย นากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนเรียนภาคฤดูร้อน

Feb

22

2018
มหาวิทยาลัย นากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนเรียนภาคฤดูร้อน

Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE)

Nagaoka University of Technology (NUT) is currently inviting students from overseas universities to apply for the Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) in 2018. This program is open to students in their third year of university undergraduate programs. The program offers students the opportunity to participate in research on topics set by the laboratories at NUT, as well as experience cultural exchange(including joint activities with NUT students).

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

Feb

21

2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์  วงษ์มณี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์  วงษ์มณี ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกาสหกิจ นางสาววิลาสินี วันงาม ปฏิบัติงาน ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งให้แนวคิดในการปฏิบัติงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร การลดต้นทุนและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับหน่วยงาน

อ่านต่อ

ผศ.ดร. วัขรวี จันทรประกายกุล และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Feb

21

2018
ผศ.ดร. วัขรวี จันทรประกายกุล และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล และดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน ได้แก่  นาย จิรพัฒน์ ทองพูล และ นาย ปกรณ์ วงคณิต ณ.  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งส่วนที่นักศึกษาฝึกสหกิจอยู่นี้เป็นส่วนงานที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสด (Fresh Distribution) ให้กับเครือเซ็นทรัลทั้งหมด ในการฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงานของศูนย์กระจายสินค้าที่มีลักษณะพิเศษกว่าสินค้าธรรมดาทั่วไป การกระจายสินค้าสดสินค้าทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นห้องเย็นและห้องแช่เยือกแข็ง รวมถึงได้ศึกษางานส่วนในส่วนของกระบวนการทำงานทั้งหมด การวางแผนผังของคลังห้องเย็น นอกจากนี้ยังได้ทำงานในส่วนของการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ตรวจเช็คบันทึกข้อมูลรายสินค้าในระบบให้ตรงกับสินค้าที่มีในคลัง ตรวจสอบสินค้าในคลังห้องเย็น เวลาเข้า-ออก วันหมดอายุ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่จะถูกกระจายออกไปสู่สาขาและผู้บริโภคต่อไป

อ่านต่อ

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

Feb

20

2018
ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 61 ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง

อ่านต่อ

นางสาววาสนา อินทร์สุธา ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม

Feb

20

2018
นางสาววาสนา อินทร์สุธา ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม

นางสาววาสนา อินทร์สุธา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จัดจำหน่ายก่อสร้าง ระบบ Telecommunications Network และ Power line (Low-Medium-High Voltages)

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุนเพิ่มเติม (ทุนเต็มและทุนครึ่ง) วันนี้ - 15 มีนาคม 2561

Feb

16

2018
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุนเพิ่มเติม (ทุนเต็มและทุนครึ่ง) วันนี้ - 15 มีนาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนเต็มจำนวน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2561 สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกทุนการศึกษาเต็มจำนวน สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่นี่

อ่านต่อ

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ที่แผนกโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Feb

15

2018
อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ที่แผนกโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ณ. แผนกโรงพักสินค้า 7 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีนักศึกษาจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนุชา กุลเสนชัย นายณัฐชัย ทองบัณฑิต นายวรภพ ธิสามี และ นายปวิตร จิรขจรเดช โดยนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาและช่วยแก้ปัญหางานในโรงพักสินค้าซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าสำหรับส่งออกและรับเข้าจากต่างประเทศ

อ่านต่อ