News

ข่าวสารและประกาศ

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

Jan

30

2019
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2562 Dr.Amnuay Kaewsai อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ไปนิเทศ สหกิจ นักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์รุ่นแรก บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด ได้ทำโปรเจคเรื่อง ชุดฝึกตรวจสอบความขัดข้องของรถจักรยานยนต์ทั้งคัน เพื่อนำไปโชว์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเป็นการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

Jan

30

2019
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณกลินท์ สารสิน ดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนับเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรที่มีการรวบรวมขยะชุมชนในพื้นที่ และนำมาสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และส่วนหนึ่งมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะมาผลิตไฟฟ้า

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

Jan

30

2019
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าสมัคร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

อ่านต่อ

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jan

30

2019
ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย ที่บริษัททรู คอร์ปเปอเรชั่น นักศึกษาทั้งสองคนได้รับมอบหมายให้ดูแลและเรียนรู้ระบบ network ทั้งในส่วนของการ ติดตั้ง ออกแบบ และ maintenance ที่ทรูรับผิดชอบทั้งหมด รู้สึกประทับใจกับทางบริษัท ที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาทั้งสองท่านอย่างเต็มที่

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

Jan

30

2019
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ.ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ่านต่อ

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Jan

18

2019
สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

สภาวิศวกร มีมติรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2564เพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังในการประชุมครั้งที่ 56-19/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

คณะได้รับการเทรนเนอร์ อบรมหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

Jan

18

2019
คณะได้รับการเทรนเนอร์ อบรมหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

มหาวิทยาลัยมนโยบายและมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งหลักสูตรระดับปริญญาตรี เข้าร่วมสมัครหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson จากประเทศอังกฤษ และได้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดของหลักสูตรไปยัง Pearson แล้วนั้น ในวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เรียนเชิญตัวแทนของ Pearson เข้ามาให้ข้อมูล/รายละเอียด และขั้นตอนการทำ BTEC เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BTEC ให้มากขึ้น รวมทั้่งนัดวันที่จะอบรมการเป็น trainer ให้คณะ 

อ่านต่อ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชมและให้ความสนใจผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Jan

10

2019
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชมและให้ความสนใจผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ได้ปาฐกถา หัวข้อ “การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามแบบฉบับ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman. โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ