News

ข่าวสารและประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบกลางปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561 ต้นปีมาไม่ทัน มาสมัครเข้ากลางปีได้ค่ะ

Sep

14

2017
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบกลางปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561 ต้นปีมาไม่ทัน มาสมัครเข้ากลางปีได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์รับสมัครนักศึกษาได้เปิดรับสมัครนักศึกษากลางปี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มกราคม 2561

ต้นปีสมัครไม่ทัน มาสมัครเข้ากลางปีได้ค่ะ

อ่านต่อ

นายมานิต จาวลา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์

Sep

11

2017
นายมานิต จาวลา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์

ขอแสดงความยินดี กับนายมานิต จาวลา ภายใต้ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.มณิสรา บารมีชัย ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2017

อ่านต่อ

นายพรเทพ มานิตย์วงศ์ ได้รับรางวัล ชมเชย การพัฒนาเครื่องตัดแผ่น Aluminium Composite ด้วยระบบ CNC

Sep

11

2017
นายพรเทพ มานิตย์วงศ์ ได้รับรางวัล ชมเชย การพัฒนาเครื่องตัดแผ่น Aluminium Composite ด้วยระบบ CNC

ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย พรเทพ มานิตย์วงศ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในที่ปรึกษาของ รศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับผลงานรางวัล ชมเชย การพัฒนาเครื่องตัดแผ่น Aluminium Composite ด้วยระบบ CNC ในงาน Thailand Research Expo 2017 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว.ช.

อ่านต่อ

นายธนวัฒน์ ประสมทรัพย์ ได้รับโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Stuttgart Media University ประเทศเยอรมัน

Sep

11

2017
นายธนวัฒน์ ประสมทรัพย์ ได้รับโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Stuttgart Media University ประเทศเยอรมัน

นายธนวัฒน์ ประสมทรัพย์ เด็กปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เดินทางไปเรียนที่ Stuttgart Media University ประเทศเยอรมัน เป็นเวลา 1 เทอม เพื่อนๆ ไปส่งกันมากมาย เดินทางปลอดภัยนะคะ เพื่อน พี่ๆ น้องๆ ชาววิศวฯ เตรียมติดตามประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกันต่อไป

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

Aug

10

2017
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

กรุงเทพฯ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอม ออกไปอีก 1 สัปดาห์

Aug

09

2017
ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอม ออกไปอีก 1 สัปดาห์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลื่อนวันเปิดเทอมภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)

อ่านต่อ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติยศคะแนนสูงสุดประจำชั้นปี

Aug

02

2017
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติยศคะแนนสูงสุดประจำชั้นปี

นักศึกษาที่มี่รายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับมอบโล่ประกาศเกียรติยศคะแนนสูงสุดประจำชั้นปี ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3 สิงหาคมนี้ เวลา 9.00 ที่ห้อง 23701 ใครไม่สามารถมาได้รบกวนแจ้ง อาจารย์มนิสรา บารมีชัย

อ่านต่อ

ด้วยความอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตแล้ว

Aug

02

2017
ด้วยความอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตแล้ว

ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2537 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านพักเมื่อเวลาประมาณ 06.00 น.ของวันที่ 31 กค.2560 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ศาลา 9 โดยมีกำหนดการดังนี้

อ่านต่อ