News

ข่าวสารและประกาศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

Jan

08

2019
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

Dec

20

2018
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ทางคณะจะทำการนัดสัมภาษณ์นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และจะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านค่ะ

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

Dec

19

2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด โดยมีรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย เป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ร่วมบรรยาย ASEAN 2 Wheeler Manufacturing and Sustainability Summit 2018

Dec

18

2018
ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ร่วมบรรยาย ASEAN 2 Wheeler Manufacturing and Sustainability Summit 2018

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมบรรยาย ASEAN 2 Wheeler Manufacturing and Sustainability Summit 2018 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2018 ที่อินโดนีเซียครั้งนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ด้านสภาพการตลาดพาหนะไฟฟ้าสองล้อและเผยแพร่ความร่วมมือและกิจกรรมของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ทุกประเทศใน Asian ต่างสนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจับมือเรียนรู้และพัฒนาประเทศของตนเองร่วมกัน

อ่านต่อ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Dec

18

2018
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พีรพงศ์ ฟูศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพและให้องค์ความรู้แก่นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ช จำกัด (JD.com) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่จีนแบบครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย รวมถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับนักศึกษาในการบูรณาการระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย Showcase ที่นักศึกษาสามารถฝึกปฎิบัติและเรียนรู้ได้จริง

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ผ่านข้อสอบ เพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Dec

18

2018
ประกาศผลผู้ผ่านข้อสอบ เพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ทางคณะจะทำการนัดสัมภาษณ์นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และจะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ผ่านข้อเขียนทุกท่าน

อ่านต่อ

อาจารย์ภคพงค์ อมรกุล บรรยาย เรื่อง IoT ให้กับโรงเรียนมหาไถ่พัทยา

Dec

18

2018
อาจารย์ภคพงค์ อมรกุล บรรยาย เรื่อง IoT ให้กับโรงเรียนมหาไถ่พัทยา

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 อาจารย์ภคพงค์ อมรกุล อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมธุรกิจระบบราง บรรยาย เรื่อง Internet of Thing หรือ IoT ที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคต ให้ รร. มหาไถ่พัทยา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร สำหรับ ผลิตนักเรียน อาชีวรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

Nov

28

2018
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดวันให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561   ที่ห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษา  ตามเวลาและสถานที่ติดต่อ

2. คณะฯ จะประกาศข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2561  บนเว็บไซด์ของคณะ และบอร์ดตารางสอน และตารางสอบ ที่ทางเดินบันไดชั้น 2  อาคาร 19

3. นักศึกษาที่จะยื่นใบคำร้องต่างๆ  ในช่วงลงทะเบียนภาคปลาย / 2561  สามารถยื่นใบคำร้องตามช่วงเวลาดังตาราง

อ่านต่อ