News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ตารางสอน ล่าสุด ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

Aug

08

2014
ตารางสอน ล่าสุด ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ตารางสอนและรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถดาวโหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ (Excel files)

อ่านต่อ

จุลสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2556

Aug

01

2014
จุลสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2556

จุลสารวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่ เพื่อดาวโหลด

อ่านต่อ

บรรยากาศงาน IAPRI World Conference on Packaging ครั้งที่ 19 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดย ผศ.ดร.ชนะ

Jul

30

2014
บรรยากาศงาน IAPRI World Conference on Packaging ครั้งที่ 19 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดย ผศ.ดร.ชนะ

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สืบเนื่องจากผมได้ไปนำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่องปัจจัยที่ทำให้คุณภาพการผนึกความร้อนไม่สม่ำเสมอ ในงานสัมมนาสัมมนาวิชาการนี้ จึงอยากที่จะร่วมแบ่งประสบการณ์ในงานสัมมนาฯครั้งนี้ให้ผู้สนใจได้รับทราบครับ

อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

Jul

30

2014
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร... จิตใจงาม" เพื่อปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดการปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

งานนิทรรศการแสดงผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

Jul

25

2014
งานนิทรรศการแสดงผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก (Student Exhibition Computer Graphic 2014) ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียภายใต้การควบคุมของอาจารย์เริงฤทัย อุดมศิลป์  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่หน้าอาคารปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยในงานได้มีการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผลงานแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Paper Toy 2.โบว์ชัวร์ 3.รูปเหมือน

อ่านต่อ

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน น.ศ.ปี 1 2557

Jul

17

2014
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน น.ศ.ปี 1 2557

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกคนต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน สามารถดาวโหลดเอกสารตารางเรียนปรับพื้นฐานได้ที่นี่ค่ะ

 

อ่านต่อ

เรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการและร่วมลงคะแนนให้กับผล‏งานนักศึกษา

Jul

09

2014
เรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการและร่วมลงคะแนนให้กับผล‏งานนักศึกษา

ขอเรียนเชิญ  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีจัดการเรียนการสอนวิชา NC489 ประเด็นที่น่าสนใจทางกราฟิกและมัลติมีเดีย โดยการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และประกวดผลงานที่บริเวณหน้าอาคาร 19 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อ่านต่อ

ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2557

Jun

26

2014
ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2557

เรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกสาขาวิชา   ธุรการคณะฯ (พี่หนู) ขอส่งตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา  2557  ที่แก้ไขล่าสุด (วันที่  26  มิถุนายน  2557)  ให้ดูการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ

อ่านต่อ