News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

Jan

30

2019
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ.ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ่านต่อ

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Jan

18

2019
สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

สภาวิศวกร มีมติรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2564เพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังในการประชุมครั้งที่ 56-19/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

คณะได้รับการเทรนเนอร์ อบรมหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

Jan

18

2019
คณะได้รับการเทรนเนอร์ อบรมหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

มหาวิทยาลัยมนโยบายและมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งหลักสูตรระดับปริญญาตรี เข้าร่วมสมัครหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson จากประเทศอังกฤษ และได้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดของหลักสูตรไปยัง Pearson แล้วนั้น ในวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เรียนเชิญตัวแทนของ Pearson เข้ามาให้ข้อมูล/รายละเอียด และขั้นตอนการทำ BTEC เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BTEC ให้มากขึ้น รวมทั้่งนัดวันที่จะอบรมการเป็น trainer ให้คณะ 

อ่านต่อ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชมและให้ความสนใจผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Jan

10

2019
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชมและให้ความสนใจผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ได้ปาฐกถา หัวข้อ “การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามแบบฉบับ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman. โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

Jan

08

2019
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

Dec

20

2018
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ทางคณะจะทำการนัดสัมภาษณ์นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และจะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านค่ะ

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

Dec

19

2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด โดยมีรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย เป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ร่วมบรรยาย ASEAN 2 Wheeler Manufacturing and Sustainability Summit 2018

Dec

18

2018
ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ร่วมบรรยาย ASEAN 2 Wheeler Manufacturing and Sustainability Summit 2018

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมบรรยาย ASEAN 2 Wheeler Manufacturing and Sustainability Summit 2018 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2018 ที่อินโดนีเซียครั้งนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ด้านสภาพการตลาดพาหนะไฟฟ้าสองล้อและเผยแพร่ความร่วมมือและกิจกรรมของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ทุกประเทศใน Asian ต่างสนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจับมือเรียนรู้และพัฒนาประเทศของตนเองร่วมกัน

อ่านต่อ