News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัทไพรมัส

Feb

12

2019
ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัทไพรมัส

ดร.อำนวย แก้วใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มานิเทศสหกิจบริษัทไพรมัส ทำชิ้นส่วน ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด นักศึกษานายจิรัฐ ทำเรื่อง lean model line production ทั้งระบบครับ

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

Feb

12

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้านิเทศน์ นักศึกษาปีสี่ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO) โดยได้รับมอบหมายให้ทำการหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และ จัด Layout ภายในพื้นที่ลานวางตู้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด Turnaround Time ของรถที่เข้ามาส่งตู้

อ่านต่อ

อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

Feb

12

2019
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

วันนี้ อ.ชนิตร์นันทน์ กุลนันท์ และ อ.ปิยะเนตร นาคสีดี ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand) โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในส่วนแรกเป็นการจัดเรียงสินค้าและการจ่ายสินค้าในคลังขาออกด้วยระบบ AGV และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์กระบวนการของเครื่องล้างตะกร้า เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของตะกร้า

อ่านต่อ

นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ คว้ารองแชมป์การประกวดนวัตกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

Feb

07

2019
นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ คว้ารองแชมป์การประกวดนวัตกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมพาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยนายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ ครูปฏิบัติการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ "Innovation for street food" ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจจำหน่ายอาหารริมทาง ผลงานเรื่อง "หุ่นยนต์ผสมน้ำหวานและเครื่องดื่มอัจริยะ" (The Barbruno: Cocktail Mixer Machine)

อ่านต่อ

นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ นำผลงานแสดงต่อนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศ

Jan

30

2019
นายวิติศักดิ์  จิตต์ไพบูลย์ นำผลงานแสดงต่อนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเชิญให้นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ เจ้าของผลงาน “หุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่มอัจริยะ” เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ต่อผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลาโดยประมาณ 08.30 – 09.30 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล วช.

อ่านต่อ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจนักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Jan

30

2019
ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจนักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

ดร.อำนวย แก้วใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มานิเทศนักศึกษาสหกิจ คือนาย วิศิษฏ์ ที บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบ GM purchase ทำ Project Plene Reciving เป็น ระบบใหม่ ยังไม่เคยทำครับวิสัยทัศน์ HINO "เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีความมั่งคงเป็นปึกแผ่น ดำเนินธุรกิจโดยประสานผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วน ทางธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดีเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป"

อ่านต่อ

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

Jan

30

2019
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2562 Dr.Amnuay Kaewsai อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ไปนิเทศ สหกิจ นักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์รุ่นแรก บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด ได้ทำโปรเจคเรื่อง ชุดฝึกตรวจสอบความขัดข้องของรถจักรยานยนต์ทั้งคัน เพื่อนำไปโชว์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเป็นการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

Jan

30

2019
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณกลินท์ สารสิน ดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนับเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรที่มีการรวบรวมขยะชุมชนในพื้นที่ และนำมาสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และส่วนหนึ่งมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะมาผลิตไฟฟ้า

อ่านต่อ