News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Awards 2012

Jul

16

2012
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Awards 2012

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Standard Chartered’s Young Innovators Awards 2012ๆร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Standard Chartered’s Young Innovators  Awards 2012 ซึ่งทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

อ่านต่อ

งาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

Jul

04

2012
งาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

รศ.วันชัย รัตนวงษ์ กล่าวเปิดงาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.20 ณ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

Jun

27

2012
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

สำหรับในปีการศึกษา 2555 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุน ประเภท ทุนเรียนดี สมควรได้รับการสนับสนุน ดังรายชื่อต่อไปนี้

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศวันครบรอบวันสถาปนา 49 ปี มหาวิทยาลัย

Jun

25

2012
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศวันครบรอบวันสถาปนา 49 ปี มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 49 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555

อ่านต่อ

นักศึกษารหัส 54 เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับคอมพิวเตอร์ Note Book

Jun

13

2012
นักศึกษารหัส 54 เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับคอมพิวเตอร์ Note Book

สำหรับนักศึกษารหัส 54 ที่เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book ที่พี่ผึ้ง (ปัทมา ตุงโสธานนท์) สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 1
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2555

อ่านต่อ

เปลี่ยน iPad สู่ Computer Notebook เพื่อรองรับโปรแกรมเฉพาะด้าน

May

15

2012
<img src=upload/News/Attachment/VPXS6IFYGA98E1EMG4LXL5WOJ4033R28RQYJR46.png> เปลี่ยน iPad สู่ Computer Notebook เพื่อรองรับโปรแกรมเฉพาะด้าน

สำหรับนักศึกษาสมัครใหม่ ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาที่สมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แทน ipad (จะได้รับหลังจากเปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์) เนื่องจาก ipad ไม่สามารถรองรับโปรแกรมเฉพาะด้านได้

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ คนที่ 15

Jun

25

2012
ขอแสดงความยินดี กับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ คนที่ 15

ขอแสดงความยินดีแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

อ่านต่อ

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย”

Apr

24

2012
โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย”

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

อ่านต่อ