News

ข่าวสารและประกาศ

นวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่มของคณะฯ ออกทีวีช่อง MCOT (อสมท) ในงานหอการค้าแฟร์

Oct

30

2018
นวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่มของคณะฯ ออกทีวีช่อง MCOT (อสมท) ในงานหอการค้าแฟร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติให้นำนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณวิติศักดิ์ ครูปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแสดงโชว์ต้อนรับแขกในงาน "หอการค้าแฟร์" ที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ผศ.ดร.ชนะ พานักศึกษาดูงานที่โรงงาน Yamaha

Sep

19

2018
ผศ.ดร.ชนะ พานักศึกษาดูงานที่โรงงาน Yamaha

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ได้นำพานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า

อ่านต่อ

CEO จาก Harbour Space University เข้าชมและชื่นชมวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Sep

12

2018
CEO จาก Harbour Space University เข้าชมและชื่นชมวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Harbour.Space University จากประเทศสเปน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

อ่านต่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

Sep

06

2018
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อ่านต่อ

เด็กเก่ง วิศวะม.หอการค้าฯ คว้าทุนจีนเรียนต่อที่ปักกิ่ง

Aug

29

2018
เด็กเก่ง วิศวะม.หอการค้าฯ คว้าทุนจีนเรียนต่อที่ปักกิ่ง

วิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ม.หอการค้าไทยสุดเจ๋ง คว้าทุนป.โทรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship) พร้อมกลับมาเพิ่มศักยภาพระบบรางประเทศไทย


Beijing Jiaotong University ก่อตั้งปี ค.ศ.1896 ก่อนหน้านี้ประมาณปี ค.ศ.1951 – ค.ศ.2003 รู้จักกันในชื่อ Northen Jiaotong University ซึ่งประกอบด้วยหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และศิลปะศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้รับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 40 ประเทศ ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และ อเมริกาเหนือ มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การสอนครบหลักสูตร ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นเนื้อหา ประกอบด้วยเครื่องเล่นกีฬาและนันทนาการมากมาย ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 คน จากประเทศต่างๆ 20 ประเทศ

อ่านต่อ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

Aug

24

2018
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยในพิธีได้จัดให้มีพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ประเภทเรียนดี "ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด" (UTCC Smart)

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport

Aug

24

2018
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport

มหาวิทยาลัยจัดโครงการแข่งขันเกม เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport เพื่อหาสุดยอดตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันในรายการ ROV E-SPORT U LEAGUE และชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

อ่านต่อ

นักศึกษาหลักสูตร Fintech ได้เข้าดูงานด้าน Blockchain ที่บริษัท ENTER Co.Ltd.

Aug

17

2018
นักศึกษาหลักสูตร Fintech ได้เข้าดูงานด้าน Blockchain ที่บริษัท ENTER Co.Ltd.

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานด้าน Blockchain ที่บริษัท ENTER Co.Ltd. ซึ่งเป็น Partner กับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ