News

ข่าวสารและประกาศ

นางสาวพรทิพย์ พละโท ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม

Aug

17

2018
นางสาวพรทิพย์ พละโท ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรทิพย์ พละโท นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม ในระดับดี เรื่อง “การพัฒนาแผนที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ในการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ. ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

Aug

17

2018
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ใครสนใจทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเชิญจ้า Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ข้อตกลงของ UNESCO เพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิจัยชั้นสูงสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยจ้า

อ่านต่อ

บรรยากาศ Dinner Talk หัวข้อ รวยด้วย FINTECH

Jul

26

2018
บรรยากาศ Dinner Talk  หัวข้อ รวยด้วย FINTECH

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ "รวยด้วย FINTECH" ณ ห้อง 23701 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยงานดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บรรยายดังนี้

อ่านต่อ

ตารางสอนภาคต้น / 2561

Jul

23

2018
ตารางสอนภาคต้น / 2561

ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อาจารย์และนักศึกษาสามารถดาวโหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ (Excel files)

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

Jul

20

2018
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ค่าย “ ลูกแม่ไทร…จิตใจงาม ” คณะวิศวกรรมศาสตร์วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องต่างระดับ อาคาร 5 ชั้น 2

อ่านต่อ

ให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเรียนปรับความรู้พื้นฐานตามตารางเรียน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

Jul

18

2018
ให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเรียนปรับความรู้พื้นฐานตามตารางเรียน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน เข้าเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับความรู้ ความเข้าใจ ก่อนเข้าเรียนจริง โดยมีตารางเรียนดังนี้

อ่านต่อ

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์กับเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้าเอเชีย

Jul

11

2018
ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์กับเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้าเอเชีย

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์กับเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้าเอเชียได้แก่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าฟิลิปปินส์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้ามาเลเซีย เครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้าอินโดนีเซีย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าสิงคโปร์ ในงาน The 6th Philippine Electric Vehicle Summit

อ่านต่อ

ขอเชิญศิษย์เก่า UTCC เข้าร่วมงาน Dinner Talk รวยด้วย Fintech

Jul

04

2018
ขอเชิญศิษย์เก่า UTCC เข้าร่วมงาน Dinner Talk รวยด้วย Fintech

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน Dinner Talk ที่อาคาร 23 ชั้น 4 หัวข้อ "รวยด้วย Fintech" ขอเชิญศิษย์เก่า UTCC มาร่วม Dinner Talk กันนะคะ

อ่านต่อ