News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ ณ บริษัท โอสถสภา

Nov

06

2018
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่  ณ บริษัท โอสถสภา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด โรงงานอยุธยา

อ่านต่อ

คณบดีและคณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ Hyundai

Nov

06

2018
คณบดีและคณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ Hyundai

ในวันที่ 25 กันยายน  2561 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ Hyundai เพื่อสร้างความร่วมมือให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน คว้าเงินรางวัลจากการแข่งขัน PIXEL 2018

Nov

06

2018
นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน คว้าเงินรางวัลจากการแข่งขัน PIXEL 2018

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายอริยะ ฝึกฝน นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ได้ไปนำเสนอ”Energy Trading” ใน “การแข่งขัน PIXEL 2018”

อ่านต่อ

หุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่ม ได้ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ Posttoday ในงาน Engineering Expo 2018

Oct

30

2018
หุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่ม ได้ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ Posttoday ในงาน Engineering Expo 2018

หลังจากหุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่มเครื่องแรกของประเทศไทยที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่นานโดย ครูปฏิบัติการ วิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ นั้น หลายๆสื่อให้ความสนใจ เพราะเนื่องจากเป็นของแปลกของใหม่ของคนไทยที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน และหนังสือพิมพ์ posttoday ก็ได้ให้ความสนใจ

อ่านต่อ

นวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่มของคณะฯ ออกทีวีช่อง MCOT (อสมท) ในงานหอการค้าแฟร์

Oct

30

2018
นวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่มของคณะฯ ออกทีวีช่อง MCOT (อสมท) ในงานหอการค้าแฟร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติให้นำนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณวิติศักดิ์ ครูปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแสดงโชว์ต้อนรับแขกในงาน "หอการค้าแฟร์" ที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ผศ.ดร.ชนะ พานักศึกษาดูงานที่โรงงาน Yamaha

Sep

19

2018
ผศ.ดร.ชนะ พานักศึกษาดูงานที่โรงงาน Yamaha

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ได้นำพานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า

อ่านต่อ

CEO จาก Harbour Space University เข้าชมและชื่นชมวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Sep

12

2018
CEO จาก Harbour Space University เข้าชมและชื่นชมวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Harbour.Space University จากประเทศสเปน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

อ่านต่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

Sep

06

2018
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อ่านต่อ