News

ข่าวสารและประกาศ

คณะฯ มอบเครื่องปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้กับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน

Jul

03

2018
คณะฯ มอบเครื่องปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้กับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบเครื่องปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้กับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนไว้ใช้ในกิจการการเกษตรของโครงการฯ โครงการนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ณ.ตำบลบางตะไน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรเรียนรู้วิถีการทำเกษตรและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัมน้ำพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นปั๊มน้ำที่สามารถเคลื่อนที่ไปใช้งานได้ในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง และปลอดภัยไม่มีไฟฟ้าดูดและช็อต ไม่ปล่อยควันท่อไอเสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้งใช้งานง่าย เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ปี 2559

อ่านต่อ

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครบรอบ 28 ปี

Jun

26

2018
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครบรอบ 28 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าของมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

น.ศ. คณะวิศวฯ กวาดเรียบรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น

Jun

03

2018
น.ศ. คณะวิศวฯ กวาดเรียบรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น

ขอแสดงความดีกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ กับการกวาดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ~ รองชนะเลิศอันดับ 1 ~ รองชนะเลิศอันดับ 2 ~ ในการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

งานบรรยาย UTCC FinTalk ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

May

30

2018
งานบรรยาย UTCC FinTalk ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

มารู้จักศัพท์ทางฟินเทค block chain, bitcoin, การขุด bitcoin เป็นต้น

- How Blockchain transforms Business โดย ผศ.ดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
- How blockchain works โดย ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
- Mining cryptocurrency โดย ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- Blockchain Applications โดย ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา
- Cryptocurrency Investment and Risks โดย ดร. ธฤตพน อู่สวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร Smart Assistant Officer

May

30

2018
ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร Smart Assistant Officer

ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ในหัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการผลิตและจำหน่ายข้าว ให้กับกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร BEM เพื่อแนะนำคณะฯ

May

28

2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร BEM เพื่อแนะนำคณะฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุลเข้าพบผู้บริหารระดับสูง BEM เพื่อแนะนำคณะ และหาแนวทางความร่วมมือ โดยขั้นแรกจะเริ่มในการส่งนักศึกษามาทำงาน และสหกิจศึกษาค่ะ

อ่านต่อ

ทุนคนดี / ทุนหัวการค้า เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

May

28

2018
ทุนคนดี  / ทุนหัวการค้า เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

แค่เป็นคนดีก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยรับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

May

25

2018
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องกล ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความสามารถและทักษะทำงานวิจัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

อ่านต่อ