News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

เด็กเก่ง วิศวะม.หอการค้าฯ คว้าทุนจีนเรียนต่อที่ปักกิ่ง

Aug

29

2018
เด็กเก่ง วิศวะม.หอการค้าฯ คว้าทุนจีนเรียนต่อที่ปักกิ่ง

วิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ม.หอการค้าไทยสุดเจ๋ง คว้าทุนป.โทรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship) พร้อมกลับมาเพิ่มศักยภาพระบบรางประเทศไทย


Beijing Jiaotong University ก่อตั้งปี ค.ศ.1896 ก่อนหน้านี้ประมาณปี ค.ศ.1951 – ค.ศ.2003 รู้จักกันในชื่อ Northen Jiaotong University ซึ่งประกอบด้วยหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และศิลปะศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้รับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 40 ประเทศ ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และ อเมริกาเหนือ มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การสอนครบหลักสูตร ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นเนื้อหา ประกอบด้วยเครื่องเล่นกีฬาและนันทนาการมากมาย ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 คน จากประเทศต่างๆ 20 ประเทศ

อ่านต่อ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

Aug

24

2018
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยในพิธีได้จัดให้มีพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ประเภทเรียนดี "ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด" (UTCC Smart)

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport

Aug

24

2018
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport

มหาวิทยาลัยจัดโครงการแข่งขันเกม เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport เพื่อหาสุดยอดตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันในรายการ ROV E-SPORT U LEAGUE และชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

อ่านต่อ

นักศึกษาหลักสูตร Fintech ได้เข้าดูงานด้าน Blockchain ที่บริษัท ENTER Co.Ltd.

Aug

17

2018
นักศึกษาหลักสูตร Fintech ได้เข้าดูงานด้าน Blockchain ที่บริษัท ENTER Co.Ltd.

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานด้าน Blockchain ที่บริษัท ENTER Co.Ltd. ซึ่งเป็น Partner กับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ

นางสาวพรทิพย์ พละโท ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม

Aug

17

2018
นางสาวพรทิพย์ พละโท ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรทิพย์ พละโท นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม ในระดับดี เรื่อง “การพัฒนาแผนที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ในการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ. ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

Aug

17

2018
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ใครสนใจทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเชิญจ้า Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ข้อตกลงของ UNESCO เพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิจัยชั้นสูงสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยจ้า

อ่านต่อ

บรรยากาศ Dinner Talk หัวข้อ รวยด้วย FINTECH

Jul

26

2018
บรรยากาศ Dinner Talk  หัวข้อ รวยด้วย FINTECH

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ "รวยด้วย FINTECH" ณ ห้อง 23701 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยงานดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บรรยายดังนี้

อ่านต่อ

ตารางสอนภาคต้น / 2561

Jul

23

2018
ตารางสอนภาคต้น / 2561

ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อาจารย์และนักศึกษาสามารถดาวโหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ (Excel files)

อ่านต่อ