News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร Smart Assistant Officer

May

30

2018
ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร Smart Assistant Officer

ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ในหัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการผลิตและจำหน่ายข้าว ให้กับกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร BEM เพื่อแนะนำคณะฯ

May

28

2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร BEM เพื่อแนะนำคณะฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุลเข้าพบผู้บริหารระดับสูง BEM เพื่อแนะนำคณะ และหาแนวทางความร่วมมือ โดยขั้นแรกจะเริ่มในการส่งนักศึกษามาทำงาน และสหกิจศึกษาค่ะ

อ่านต่อ

ทุนคนดี / ทุนหัวการค้า เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

May

28

2018
ทุนคนดี  / ทุนหัวการค้า เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

แค่เป็นคนดีก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยรับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

May

25

2018
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องกล ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความสามารถและทักษะทำงานวิจัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา พานักศึกษาวิศวกรรมโลจิสิติกส์ดูงานที่โรงงานประกอบรถยนต์มิตซูบิชิ

May

25

2018
ดร.มณิสรา พานักศึกษาวิศวกรรมโลจิสิติกส์ดูงานที่โรงงานประกอบรถยนต์มิตซูบิชิ

ดร.มณิสรา บารีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พานักศึกษาวิศวกรรมโลจิสิติกส์มาดูงานที่โรงงานประกอบรถยนต์มิตซูบิชิ ซึ่งโชคดีมากได้เสี่ยโก้ มาบรรยายเรื่อง Milkrun ให้น้องน้องฟังถือเป็นผลผลิตของ วิศวโลจิสติกส์ ที่เช่อภาคภูมิใจ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเต็มจำนวน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์

May

25

2018
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเต็มจำนวน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยินดีด้วยนะคะน้องๆ แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยฯ นะคะ

อ่านต่อ

ขอเชิญชาว UTCC ร่วมฟัง FinTalk ทอล์คแบบฟินฟิน อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins

May

22

2018
ขอเชิญชาว UTCC ร่วมฟัง FinTalk ทอล์คแบบฟินฟิน อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins

UTCC FinTalk !
ขอเชิญชาว UTCC ร่วมฟัง FinTalk ทอล์คแบบฟินฟิน อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins คืออะไร ห้ามพลาด!!

วันพุธที่ 30 พค. 61 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร 23 ชั้น 7

อ่านต่อ

นางสาวพรทิพย์ พละโท ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม

May

16

2018
 นางสาวพรทิพย์ พละโท ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว พรทิพย์ พละโท นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม ในระดับดี เรื่อง “การพัฒนาแผนที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ในการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ. ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อ่านต่อ