News

ข่าวสารและประกาศ

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ที่แผนกโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Feb

15

2018
อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ที่แผนกโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ณ. แผนกโรงพักสินค้า 7 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีนักศึกษาจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนุชา กุลเสนชัย นายณัฐชัย ทองบัณฑิต นายวรภพ ธิสามี และ นายปวิตร จิรขจรเดช โดยนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาและช่วยแก้ปัญหางานในโรงพักสินค้าซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าสำหรับส่งออกและรับเข้าจากต่างประเทศ

อ่านต่อ

นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

Feb

14

2018
นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท อี อาร์ พี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยในงานนี้ มีตัวแทนผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจ เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ได้แก่ CPall ไทยประกันชีวิต ERP Robert BOSH

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ

Feb

13

2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี        เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าในอาคาร และระบบทำความเย็น ของสนามบินดอนเมือง ที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) โดยมี นายพิตรพิบูล วิริยปัชติไพศาล เป็นผู้ดูแลนักศึกษา (9 ก.พ. 2561)

อ่านต่อ

นายธวัชชัย เปรื่องการ ศึกษารวบรวมข้อมูลสายการผลิตแบบอัตโนมัติของ บ. เอสพีเมทัลพาร์ท จำกัด

Feb

12

2018
นายธวัชชัย เปรื่องการ ศึกษารวบรวมข้อมูลสายการผลิตแบบอัตโนมัติของ   บ. เอสพีเมทัลพาร์ท จำกัด

นักศึกษาสหกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์  นายธวัชชัย เปรื่องการ ศึกษารวบรวมข้อมูลสายการผลิตแบบอัตโนมัติของ   บ. เอสพีเมทัลพาร์ท จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้ รถยนต์ Nissan  รถยนต์ Mitsubishi เพื่อลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร จัดผังแม่พิมม์งานปั้มขึ้นรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิต

อ่านต่อ

นายจำรัส ลื่อเรื่อง และนายบุญฤทธิ์ แซ่ลิ้ม ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการสินค้าคงคลังใหม่ และวางผังคลังสินค้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลัง

Feb

12

2018
นายจำรัส ลื่อเรื่อง และนายบุญฤทธิ์ แซ่ลิ้ม  ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการสินค้าคงคลังใหม่ และวางผังคลังสินค้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลัง

นักศึกษาสหกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นาย จำรัส ลื่อเรื่อง กับ นายบุญฤทธิ์ แซ่ลิ้ม   ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการสินค้าคงคลังใหม่ และวางผังคลังสินค้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลัง  บริษัท มิคเซล จำกัด จังหวัดสุมทรปราการ ผลิตสินค้า ฉนวนความร้อนและความเย็น

อ่านต่อ

นายจิรายุทธ จันทะวงศ์ จัดทำข้อมูลออกแบบวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงลดของเสียในสายการผลิต

Feb

12

2018
นายจิรายุทธ จันทะวงศ์ จัดทำข้อมูลออกแบบวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงลดของเสียในสายการผลิต

นักศึกษาสหกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายจิรายุทธ จันทะวงศ์ จัดทำข้อมูลออกแบบวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงลดของเสียในสายการผลิต บ. ซี เอช วัฒนายนต์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หม้อน้ำ ถังน้ำมันรถบรรทุก

อ่านต่อ

ขอเชิญทุกท่านร่วมสบทบทุนกับโครงการค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทรประจำปี 2561

Feb

12

2018
ขอเชิญทุกท่านร่วมสบทบทุนกับโครงการค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทรประจำปี 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมสบทบทุนกับโครงการค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทรประจำปี 2561
จัดขึ้นในวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดทั้งสิ้น 258 คน ห้องเรียนและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยนักเรียนกว่าร้อยละ 90 ประสบปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความมุมานะในการเรียนหนังสือ  จึงทำให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เลือกจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางโรงเรียนสร้างสภาวะแวดล้อมในการเรียนการสอน เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ

Feb

12

2018
ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ

นักศึกษาสหกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นส. ฉัตตินันทน์ หงษ์บุตรศิริและ เปรมยุดา ดำรงศิริวุฒิ กำลังศึกษารวบรวมข้อมูลปัญหาคลังสินค้าของคลังสินค้าสุวรรณภูมิเพื่อช่วยพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านต่อ