News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ประกาศ กำหนดวันปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

Jul

24

2019
ประกาศ กำหนดวันปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลาทำการ (เสาร์อาทิตย์) เข้ารับการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 - 13.00 น.

อ่านต่อ

หลักสูตรปริญญาเอกสาขาโลจิสติกส์ จัดสัมมนาการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานวิจัย

Jul

22

2019
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาโลจิสติกส์  จัดสัมมนาการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานวิจัย

หลักสูตรปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาโลจิสติกส์จัดสัมมนาการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานวิจัย ให้กับนักศึกษาปริญญาเอกโดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนงานวิจัย และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Logistics Research Trend in Thailand & in the World โดย รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษณ์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
https://engineer.utcc.ac.th/?p=course&cat=doctoral

 

อ่านต่อ

งานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ สร้าง Dynamic Business Dashboard ด้วย Excel

Jul

22

2019
งานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ สร้าง Dynamic Business Dashboard ด้วย Excel

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัว “สร้าง Dynamic Business Dashboard ด้วย Excel” ให้กับศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ บรรยายโดย คุณพิชาติ ยาพันธ์ เจ้าของเพจ Learn Excel with Pichart

อ่านต่อ

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่ออาจารย์มณิสราด่วน

Jul

12

2019
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่ออาจารย์มณิสราด่วน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ หมายถึงนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ครบ จะทำให้นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามกำหนดได้ โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากมีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อ ดร.มณิสรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาด่วนที่สุดค่ะ

อ่านต่อ

ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

Jul

03

2019
ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการจาก บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยพัฒนาและโลจิสติกส์พิธีลงนามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในการลงนามร่วมกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการสร้างห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

นศ.วิศวะ ป.โท ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

Jun

24

2019
นศ.วิศวะ ป.โท ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ปัจจจุบันการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทุกมุมโลก ทำให้ธุรกกิจร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมายทุกประเทศ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ข้อดีของร้านค้าออนไลน์เพียงทุกคนมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถย่อโลกที่แสนกว้างใหญ่มาไว้ในอุปกรณ์การสื่อสารของเราทุกคน ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายเพียงใช้ปลายนิ้วมือของท่าน
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ธุรกิจการขายของออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์มากมายจะเป็นที่นิยมกันอย่างทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้ทำให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกและสถาบันชั้นนำต่างๆสนใจค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับโลกการค้าออนไลน์ เพื่อนำมาสนับสนุนการทำงานในเชิงการค้ธุรกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจระดับจุลภาคและมหภาค

อ่านต่อ

พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปี 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะจบ

May

24

2019
พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปี 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะจบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในพิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ฟังโอวาทจากท่านคณบดี และฟังบรรยายจากวิทยากร พี่อุ๋ย HR ในหัวข้อ "สมัครงานอย่างไร... ให้ได้งานดี๊ดี" อีกทั้งคณะฯ ยังเชิญรุ่นพี่ที่จบไปทำงานแล้ว มาเล่าถึงคุณภาพชีวิตในวัยทำงาน ประสบการณ์การทำงานให้น้องๆที่กำลังจะจบฟังกันด้วยค่ะ

อ่านต่อ

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ มอบรถไฟฟ้าที่ประดิษฐ์เอง ให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ฯ

Apr

11

2019
ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ มอบรถไฟฟ้าที่ประดิษฐ์เอง ให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ฯ

พิธีส่งมอบผลงานวิจัย รถไฟฟ้าชมวิวไฟฟ้าขนาด 16 ที่นั่งและ 20 ที่นั่ง ให้กับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ตัวแทนจากผู้อำนวยการ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัย ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์และทีมวิจัย รับผิดชอบดำเนินการ

อ่านต่อ