News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Jun

30

2021
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19

Jun

21

2021
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกระดับ ทุกชั้นปี (เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

Dec

01

2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณาจารย์วิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าร่วม พิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อ

เหล่าคณาจารย์ พานักศึกษาดูงานบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

Dec

01

2020
เหล่าคณาจารย์ พานักศึกษาดูงานบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  นำโดยอาจารย์ ดร.ภคพงศ์ อมรกุล(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง) ดร.มณิสรา บารมีชัย (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจีสติกส์)   ดร.นพปฎล สกุลสม  พร้อมด้วย ครูโป้ง กับ ครูโจ นำนักศึกษาดูงานและฟังบรรยายการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ดังนี้

 

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม Makerspace

Nov

03

2020
ยินดีต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม Makerspace

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.วรภัทร กอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ครูเรวัตร์ พิศเกาะ และพี่ๆตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม Makerspace ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยคณะนักเรียนได้ร่วมสัมผัสการทำ Laser cut และ 3D printing ที่ใช้จริงและปฏิบัติจริงสำหรับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ

คณบดี นำทีมเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ กฟผ.

Sep

21

2020
คณบดี นำทีมเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร คณบดี ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบด้วย ดร.วรภัทร กอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ภคพงศ์ อมรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม อุทัยไขฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน โดยที่ประชุมได้มีการหารือในแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

อ่านต่อ

คณะฯได้รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่รั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Sep

14

2020
คณะฯได้รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่รั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดฉาก Smart Education พลิกโฉมวงการศึกษาไทย ยุค 5G กลุ่มทรู ปล่อยทัพหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่รั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมคิกออฟ “True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”เ ปิดโอกาสนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ก้าวสู่เส้นทางสตาร์ทอัพ ต่อยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรม เน้นคิดจริง ทำจริง เพื่อใช้ในธุรกิจได้จริง

อ่านต่อ

คณบดี นำทีมร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ TRUE 5G TEMI ROBOT BOOT CAMP

Sep

02

2020
คณบดี นำทีมร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ TRUE 5G TEMI ROBOT BOOT CAMP

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร คณบดี และดร.ภคพงศ์ อมรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ TRUE 5G TEMI ROBOT BOOT CAMP ที่ 101 True Digital Park

อ่านต่อ