News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ประกาศเรื่อง เลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Jul

24

2019
ประกาศเรื่อง เลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประกาศกำหนดการวัน "ค่ายคุณน่ะทำ" และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม" สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคปกติ ไปแล้วนั้น

อ่านต่อ

กำหนดการวัน "ค่ายคุณน่ะทำ" และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม"

Jul

05

2019
กำหนดการวัน

กำหนดการวัน "ค่ายคุณน่ะทำ" และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม" สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

Jan

30

2019
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าสมัคร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

Jan

08

2019
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

Dec

20

2018
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ทางคณะจะทำการนัดสัมภาษณ์นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และจะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านค่ะ

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ผ่านข้อสอบ เพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Dec

18

2018
ประกาศผลผู้ผ่านข้อสอบ เพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ทางคณะจะทำการนัดสัมภาษณ์นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และจะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ผ่านข้อเขียนทุกท่าน

อ่านต่อ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

Nov

28

2018
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดวันให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561   ที่ห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษา  ตามเวลาและสถานที่ติดต่อ

2. คณะฯ จะประกาศข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2561  บนเว็บไซด์ของคณะ และบอร์ดตารางสอน และตารางสอบ ที่ทางเดินบันไดชั้น 2  อาคาร 19

3. นักศึกษาที่จะยื่นใบคำร้องต่างๆ  ในช่วงลงทะเบียนภาคปลาย / 2561  สามารถยื่นใบคำร้องตามช่วงเวลาดังตาราง

อ่านต่อ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

Aug

24

2018
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยในพิธีได้จัดให้มีพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ประเภทเรียนดี "ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด" (UTCC Smart)

อ่านต่อ