News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

Jan

30

2019
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าสมัคร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

Jan

08

2019
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

Dec

20

2018
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ทางคณะจะทำการนัดสัมภาษณ์นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และจะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านค่ะ

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ผ่านข้อสอบ เพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Dec

18

2018
ประกาศผลผู้ผ่านข้อสอบ เพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ทางคณะจะทำการนัดสัมภาษณ์นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และจะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ผ่านข้อเขียนทุกท่าน

อ่านต่อ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

Nov

28

2018
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดวันให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561   ที่ห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษา  ตามเวลาและสถานที่ติดต่อ

2. คณะฯ จะประกาศข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2561  บนเว็บไซด์ของคณะ และบอร์ดตารางสอน และตารางสอบ ที่ทางเดินบันไดชั้น 2  อาคาร 19

3. นักศึกษาที่จะยื่นใบคำร้องต่างๆ  ในช่วงลงทะเบียนภาคปลาย / 2561  สามารถยื่นใบคำร้องตามช่วงเวลาดังตาราง

อ่านต่อ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

Aug

24

2018
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์รับทุนการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยในพิธีได้จัดให้มีพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ประเภทเรียนดี "ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด" (UTCC Smart)

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

Jul

20

2018
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ค่าย “ ลูกแม่ไทร…จิตใจงาม ” คณะวิศวกรรมศาสตร์วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องต่างระดับ อาคาร 5 ชั้น 2

อ่านต่อ

ให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเรียนปรับความรู้พื้นฐานตามตารางเรียน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

Jul

18

2018
ให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเรียนปรับความรู้พื้นฐานตามตารางเรียน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน เข้าเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับความรู้ ความเข้าใจ ก่อนเข้าเรียนจริง โดยมีตารางเรียนดังนี้

อ่านต่อ