News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

Jun

23

2021
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบที่ 2) สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

Jun

22

2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver (รอบ 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver

Jun

02

2021
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษา UTCC Silver สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

 
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver

Jun

01

2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา UTCC Silver

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564

Jan

28

2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประเภททุนรัตนมงคลและ UTCC Gold

Jan

21

2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประเภททุนรัตนมงคลและ UTCC Gold

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

อ่านต่อ

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Jan

11

2021
เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้ ถึง 18 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข และสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

อ่านต่อ

แนวทางการจัดการการเรียนการสอน วันที่ 18 – 31 มกราคม 2564

Jan

05

2021
แนวทางการจัดการการเรียนการสอน วันที่ 18 – 31 มกราคม 2564

- กำหนดเปิดเทอม: วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ทั้งหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน และนอกเวลาทำการ (เสาร์-อาทิตย์)

- การเรียนการสอนของคณะในวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการที่ใช้ซอฟต์แวร์ ทำในลักษณะออนไลน์ โดยให้นักศึกษาติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนการสอนต่อไปนี้

อ่านต่อ