News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ผู้บริหาร นำทีมคณาจารย์และครูปฏิบัติการ พานักศึกษาไปดูโรงงานผลิตยางรถยนต์

Sep

11

2020
ผู้บริหาร นำทีมคณาจารย์และครูปฏิบัติการ พานักศึกษาไปดูโรงงานผลิตยางรถยนต์

วันที่ 11 กันยายน 2563 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ นำโดย อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา), ดร.มณิสรา บารมีชัย (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์)  และนายอนุสรณ์ กาลดิษฐ (ครูปฏิบัติการประจำหลักสูตรฯ) นำนักศึกษาเข้าดูงานและฟังบรรยายการปฏิบัติงงานของบริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด (Otani Radial Co,.Ltd) เป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ส่งขายไปทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้นักศึกษาได้สัมผัสกับการทำงานจริงๆ ประสบการณ์จริง

อ่านต่อ

UTCC Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมสอนทำ Power Bank

Jul

10

2019
UTCC Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมสอนทำ Power Bank

UTCC Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมสอนทำ Power Bank ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกของการเปิดแหล่งสร้างนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือที่เราเรียกกันว่า UTCC Makerspace

อ่านต่อ

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่น จาก TGGS STI Awards Contest 2019

Mar

19

2019
นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่น จาก TGGS STI Awards Contest 2019

วันที่ 16 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "TGGS STI Awards Contest 2019" ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนายรักษ์พล ทองมา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอหัวข้อ “Data Analytics in Shopee Seller Account to find Customer Behavior” ได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่น ระดับปริญญาโท “TGGS STI Award 2019 (Master Level) และทุนการศึกษา 4,500 บาท”

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา พานักศึกษาวิศวกรรมโลจิสิติกส์ดูงานที่โรงงานประกอบรถยนต์มิตซูบิชิ

May

25

2018
ดร.มณิสรา พานักศึกษาวิศวกรรมโลจิสิติกส์ดูงานที่โรงงานประกอบรถยนต์มิตซูบิชิ

ดร.มณิสรา บารีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พานักศึกษาวิศวกรรมโลจิสิติกส์มาดูงานที่โรงงานประกอบรถยนต์มิตซูบิชิ ซึ่งโชคดีมากได้เสี่ยโก้ มาบรรยายเรื่อง Milkrun ให้น้องน้องฟังถือเป็นผลผลิตของ วิศวโลจิสติกส์ ที่เช่อภาคภูมิใจ

อ่านต่อ

Workshop นวัตกรรมจากวัสดุแก้ว

Mar

22

2017
Workshop นวัตกรรมจากวัสดุแก้ว

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทดลองและทำ Workshop จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายที่ทำจากวัสดุแก้ว ที่ IDE Center (Innovation Driven Entrepreneurship Academy)

อ่านต่อ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ โลจิสติกส์และไฟฟ้า เข้าเยี่ยมชมสายการผลิตมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า

Oct

25

2016
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ โลจิสติกส์และไฟฟ้า เข้าเยี่ยมชมสายการผลิตมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพานักศึกษาดูงานตามหลักสูตร โดยเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตรถจักรยานยนต์ ของบริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

อ่านต่อ

โครงการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

Jul

16

2015
โครงการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในนามของฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เกษม อุทัยไขฟ้า ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ และ ผศ. ญัฐพร ฤทธิ์นุ่ม และ นักศึกษาทุกคน ที่เข้าร่วมงานโครงการประกวดฯในครั้งนี่

อ่านต่อ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ The Stuttgart Media University, Germany

Jul

10

2015
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ The Stuttgart Media University, Germany

สืบเนื่องจากการที่ทีมคณาจารย์จากเยอรมัน มาเยี่ยม และบรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2558  จากนั้นได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยน เพื่อไปเรียนที่ Stuttgart Media University, Germany เป็นเวลา 1 เทอมทั้งนี้ทาง Prof. Dr. Peter Lehmann, Faculty Information and Communication, Stuttgart Media University, Germany ได้เชิญ ผศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย ไปช่วยสอนให้นักศึกษาในวิชาของ Prof. Dr. Peter Lehmann สอน รวมถึงการเข้าร่วม workshop ด้าน BI ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2558

อ่านต่อ