News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Dec

15

2021
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรับรองและ

ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็มจำนวน)
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 

ทุน UTCC GOLD (ทุนครึ่งหนึ่ง)
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ทุน UTCC Sliver (ทุน 30 %)
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

อ่านต่อ

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรระบบควบคุมและแสดงผลด้วยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและเกษตรอัจฉริยะ

Jan

06

2021
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรระบบควบคุมและแสดงผลด้วยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและเกษตรอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรระบบควบคุมและแสดงผลด้วยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและเกษตรอัจฉริยะ

อ่านต่อ

เรียนฟรี การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) กับ E-Commerce

Jan

06

2021
เรียนฟรี การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) กับ E-Commerce

หลักสูตรประกาศนียบัตร การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อใช้ในการตัดสินใจธุรกิจ E-Commerce

อ่านต่อ

เปิดประสบการณ์สุดมันส์กับ Home Cinema แบบยุค new normal ที่ makerspace

Nov

06

2020
เปิดประสบการณ์สุดมันส์กับ Home Cinema แบบยุค new normal ที่ makerspace

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท THEATER HOUSE

ยก Home Cinema มาให้น้องๆนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมสัมผัสความสนุกระดับโรงหนังกับเครื่องเล่น เครื่องเสียงระบบ dolby atmos และระบบภาพแบบ 4K

อ่านต่อ

เลือกที่ใช่...ไปตามพี่ ยกแก๊ง ตั้งก๊วน รับไปเลยทุนการศึกษา 5,000 บาท ทั้งแกงค์

May

12

2020
เลือกที่ใช่...ไปตามพี่ ยกแก๊ง ตั้งก๊วน รับไปเลยทุนการศึกษา 5,000 บาท ทั้งแกงค์

เปิดรับสมัครผู้แนะนำ ที่อยากชวนเพื่อน ชวนรุ่นน้องมาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร! ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท ให้กับผู้แนะนำ และผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด*

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Software License กับนักศึกษา

Nov

19

2018
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Software License กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการจัดซื้อ Software License เพื่อให้บริการกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ บริการโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

Sep

06

2018
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport

Aug

24

2018
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport

มหาวิทยาลัยจัดโครงการแข่งขันเกม เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport เพื่อหาสุดยอดตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันในรายการ ROV E-SPORT U LEAGUE และชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

อ่านต่อ