News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Software License กับนักศึกษา

Nov

19

2018
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Software License กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการจัดซื้อ Software License เพื่อให้บริการกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ บริการโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

Sep

06

2018
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport

Aug

24

2018
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport

มหาวิทยาลัยจัดโครงการแข่งขันเกม เกม ROV ในโครงการ UTCC ROV Esport เพื่อหาสุดยอดตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันในรายการ ROV E-SPORT U LEAGUE และชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

อ่านต่อ

ขอเชิญศิษย์เก่า UTCC เข้าร่วมงาน Dinner Talk รวยด้วย Fintech

Jul

04

2018
ขอเชิญศิษย์เก่า UTCC เข้าร่วมงาน Dinner Talk รวยด้วย Fintech

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน Dinner Talk ที่อาคาร 23 ชั้น 4 หัวข้อ "รวยด้วย Fintech" ขอเชิญศิษย์เก่า UTCC มาร่วม Dinner Talk กันนะคะ

อ่านต่อ

ทุนคนดี / ทุนหัวการค้า เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

May

28

2018
ทุนคนดี  / ทุนหัวการค้า เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

แค่เป็นคนดีก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยรับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

May

25

2018
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องกล ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความสามารถและทักษะทำงานวิจัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

อ่านต่อ

ขอเชิญชาว UTCC ร่วมฟัง FinTalk ทอล์คแบบฟินฟิน อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins

May

22

2018
ขอเชิญชาว UTCC ร่วมฟัง FinTalk ทอล์คแบบฟินฟิน อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins

UTCC FinTalk !
ขอเชิญชาว UTCC ร่วมฟัง FinTalk ทอล์คแบบฟินฟิน อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins คืออะไร ห้ามพลาด!!

วันพุธที่ 30 พค. 61 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร 23 ชั้น 7

อ่านต่อ

ทุน ปวส. 100% จบภายใน 2 ปี

Apr

27

2018
ทุน ปวส. 100% จบภายใน 2 ปี

สมัครได้เลย ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศผล 24 พฤษภาคม 2561

อ่านต่อ