News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศน์สหกิจนักศึกษาสาขาวิศวยานยนต์ ภาคเสาร์-อาทิตย์

Oct

12

2020
ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศน์สหกิจนักศึกษาสาขาวิศวยานยนต์ ภาคเสาร์-อาทิตย์

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สาขาวิศวยานยนต์ โดย ดร.อำนวย แก้วใส อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้านิเทศน์สหกิจนักศึกษา  นายธนภณ ศรีบูรณ์ธนา นักศึกษาสาขาวิศวยานยนต์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์  ที่บริษัท  BMW จังหวัดระยอง เกี่ยวกับงาน Project Balance line production

อ่านต่อ

ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายณัฐนนท์ ประสีทอง

Apr

01

2019
ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายณัฐนนท์ ประสีทอง

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้เข้านิเทศน์ นายณัฐนนท์ ประสีทอง นักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปฏิบัติงาน Electrical Site Engineer บริบัทแมคทริคจำกัด (มหาชน) และทราบว่าทางบริษัทได้กันตำแหน่งนี้ไว้บรรจุให้หลังจบการศึกษา (ยอดเยี่ยมจริงๆ นักศึกษาวิศวฯ หอการค้าไทย)

อ่านต่อ

ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท ที-เน็ต จำกัด

Mar

20

2019
ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท ที-เน็ต จำกัด

เมื่่อวันที่ 19 มี.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่บริษัทที-เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนายธนบดี จันทิมา นักศึกษาปี 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย สหกิจศึกษาในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd

Mar

04

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd จังหวัดนครนครราชสีมา

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร

Feb

12

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร

เช้านี้ ที่ North Park ดร.มณิสรา บารมีชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้ไปนิเทศน์นักศึกษาสหกิจ ขอบคุณบริษัทเบทาโกรที่ช่วยสนับสนุนโครงการสหกิจของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์เสมอมา ปีนี้ Project เรื่อง การพัฒนาระบบ BI for Inventory Day on Hand and Aging Product.

อ่านต่อ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัทไพรมัส

Feb

12

2019
ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัทไพรมัส

ดร.อำนวย แก้วใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มานิเทศสหกิจบริษัทไพรมัส ทำชิ้นส่วน ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด นักศึกษานายจิรัฐ ทำเรื่อง lean model line production ทั้งระบบครับ

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

Feb

12

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้านิเทศน์ นักศึกษาปีสี่ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO) โดยได้รับมอบหมายให้ทำการหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และ จัด Layout ภายในพื้นที่ลานวางตู้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด Turnaround Time ของรถที่เข้ามาส่งตู้

อ่านต่อ

อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

Feb

12

2019
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

วันนี้ อ.ชนิตร์นันทน์ กุลนันท์ และ อ.ปิยะเนตร นาคสีดี ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand) โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในส่วนแรกเป็นการจัดเรียงสินค้าและการจ่ายสินค้าในคลังขาออกด้วยระบบ AGV และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์กระบวนการของเครื่องล้างตะกร้า เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของตะกร้า

อ่านต่อ