News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

Jan

30

2019
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2562 Dr.Amnuay Kaewsai อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ไปนิเทศ สหกิจ นักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์รุ่นแรก บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด ได้ทำโปรเจคเรื่อง ชุดฝึกตรวจสอบความขัดข้องของรถจักรยานยนต์ทั้งคัน เพื่อนำไปโชว์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเป็นการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jan

30

2019
ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย ที่บริษัททรู คอร์ปเปอเรชั่น นักศึกษาทั้งสองคนได้รับมอบหมายให้ดูแลและเรียนรู้ระบบ network ทั้งในส่วนของการ ติดตั้ง ออกแบบ และ maintenance ที่ทรูรับผิดชอบทั้งหมด รู้สึกประทับใจกับทางบริษัท ที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาทั้งสองท่านอย่างเต็มที่

อ่านต่อ

น.ศ. สาขาโลจิสติกส์ กวาดเรียบรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น

Jun

03

2018
น.ศ. สาขาโลจิสติกส์ กวาดเรียบรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น

ขอแสดงความดีกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ กับการกวาดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ~ รองชนะเลิศอันดับ 1 ~ รองชนะเลิศอันดับ 2 ~ ในการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Feb

28

2018
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปวิตร จิรขจรเดช และ นายวรภพ ธิสามี ณ โรงพักสินค้า 3 (รส.3) ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัท Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd

Feb

28

2018
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัท Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ณ บริษัท Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าที่ให้บริการในการออกแบบคลัง รวมถึงออกแบบการจัดเก็บอย่างให้เป็นระบบ โดยนักศึกษา นางสาวดวงดารา เกิดกลาง ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าชิ้นย่อย ซึ่งในคลังแห่งนี้มีพื้นสำหรับจัดเก็บสินค้าถึง 1,500 ตำแหน่ง โดยลูกค้าหลักคือ ร้านเสื้อผ้า Uniqlo (แบบออนไลน์) อุปกรณ์ IT ของบริษัท MicroSoft (IQor) และอุปกรณ์ทำความสะอาดของบริษัทแม่บ้าน (PCS)

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Feb

27

2018
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนวมินทร์ คงคาไหว และ นายสรายุทธ เอมถมยา ณ คลังสินค้าอันตราย (สุวรรณภูมิ) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ได้ทำการติดตามการทำสหกิจศึกษา

Feb

27

2018
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ได้ทำการติดตามการทำสหกิจศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ได้ทำการติดตามการทำสหกิจศึกษาของนางสาวอังคณา สาคร และ นางสาวลดาวรรณ์ พงษ์ภมร สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่บริษัท เค พลัส โลจิสติกส์ จำกัด โดยพยายามหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่ง การสร้างระบบความปลอดภัยของรถบรรทุก

อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ

Feb

26

2018
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ นายรัชพล ธนภัทรธัญญากร ที่บริษัท DKSH จำกัด โดยทำหน้าที่ในการจัดส่งเครื่องมือแพทย์ประเภทผ่าตัดด่วน ให้กับคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆ ความท้าทายอยู่ที่ต้องจัดส่งเครื่องมือที่ถูกต้อง ไปยังห้องผ่าตัดที่ถูกต้อง ให้ทันเวลา

อ่านต่อ