News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ

Feb

26

2018
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ได้ติดตามการทำสหกิจของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ นายรัชพล ธนภัทรธัญญากร ที่บริษัท DKSH จำกัด โดยทำหน้าที่ในการจัดส่งเครื่องมือแพทย์ประเภทผ่าตัดด่วน ให้กับคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆ ความท้าทายอยู่ที่ต้องจัดส่งเครื่องมือที่ถูกต้อง ไปยังห้องผ่าตัดที่ถูกต้อง ให้ทันเวลา

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

Feb

21

2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์  วงษ์มณี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์  วงษ์มณี ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกาสหกิจ นางสาววิลาสินี วันงาม ปฏิบัติงาน ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งให้แนวคิดในการปฏิบัติงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร การลดต้นทุนและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับหน่วยงาน

อ่านต่อ

ผศ.ดร. วัขรวี จันทรประกายกุล และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Feb

21

2018
ผศ.ดร. วัขรวี จันทรประกายกุล และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล และดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน ได้แก่  นาย จิรพัฒน์ ทองพูล และ นาย ปกรณ์ วงคณิต ณ.  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งส่วนที่นักศึกษาฝึกสหกิจอยู่นี้เป็นส่วนงานที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสด (Fresh Distribution) ให้กับเครือเซ็นทรัลทั้งหมด ในการฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงานของศูนย์กระจายสินค้าที่มีลักษณะพิเศษกว่าสินค้าธรรมดาทั่วไป การกระจายสินค้าสดสินค้าทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นห้องเย็นและห้องแช่เยือกแข็ง รวมถึงได้ศึกษางานส่วนในส่วนของกระบวนการทำงานทั้งหมด การวางแผนผังของคลังห้องเย็น นอกจากนี้ยังได้ทำงานในส่วนของการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ตรวจเช็คบันทึกข้อมูลรายสินค้าในระบบให้ตรงกับสินค้าที่มีในคลัง ตรวจสอบสินค้าในคลังห้องเย็น เวลาเข้า-ออก วันหมดอายุ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่จะถูกกระจายออกไปสู่สาขาและผู้บริโภคต่อไป

อ่านต่อ

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

Feb

20

2018
ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 61 ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง

อ่านต่อ

นางสาววาสนา อินทร์สุธา ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม

Feb

20

2018
นางสาววาสนา อินทร์สุธา ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม

นางสาววาสนา อินทร์สุธา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จัดจำหน่ายก่อสร้าง ระบบ Telecommunications Network และ Power line (Low-Medium-High Voltages)

อ่านต่อ

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ที่แผนกโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Feb

15

2018
อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ที่แผนกโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ณ. แผนกโรงพักสินค้า 7 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีนักศึกษาจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนุชา กุลเสนชัย นายณัฐชัย ทองบัณฑิต นายวรภพ ธิสามี และ นายปวิตร จิรขจรเดช โดยนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาและช่วยแก้ปัญหางานในโรงพักสินค้าซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าสำหรับส่งออกและรับเข้าจากต่างประเทศ

อ่านต่อ

นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

Feb

14

2018
นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท อี อาร์ พี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยในงานนี้ มีตัวแทนผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจ เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ได้แก่ CPall ไทยประกันชีวิต ERP Robert BOSH

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ

Feb

13

2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าในอาคาร และระบบทำความเย็น ของสนามบินดอนเมือง ที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) โดยมี นายพิตรพิบูล วิริยปัชติไพศาล เป็นผู้ดูแลนักศึกษา (9 ก.พ. 2561)

อ่านต่อ