News

ข่าวสารและประกาศ

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน 45th International Exhibition on Invention of Geneva

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน 45th International Exhibition on Invention of Geneva

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน45th International Exhibition on Invention of Geneva กับสิ่งประดิษฐ์ ชุดต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ การเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่ง (A Set of Electric Motor for Agriculture, Transportation and Tourism)

ชุดต้นกำลังนี้สามารถดัดแปลงจากเครื่องจักรหรือยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์สำเร็จรูป มาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรกลไฟฟ้าได้ทันที โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว.ช.

Cr. สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย Electric Vehicle Association of Thailand - EVAT