News

ข่าวสารและประกาศ

เตรียมตัวให้พร้อม 28 เมษานี้เราจะไปดูงานที่ Airport Rail Link กัน

เตรียมตัวให้พร้อม 28 เมษานี้เราจะไปดูงานที่ Airport Rail Link กัน

ด้วย อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้มีโครงการพานักศึกษาไปดูงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link เส้น City Line เราจะไปดูงานในภาคส่วนของวิศวกรของรถไฟฟ้า, การซ่อมบำรุง, การเดินรถ และอื่นๆอีกมากมาย นับว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปเรียนรู้ในสายงานรถไฟฟ้า

แล้วพบกันนะคะ 28 เมษายนนี้