News

ข่าวสารและประกาศ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้มอบของรางวัลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่มีการเรียนดี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้มอบของรางวัลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่มีการเรียนดี

แหม๋... ดูอบอุ่นจังเลยนะคะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน เนื่องจากมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม เป็นหัวหน้าสาขา จึงทำให้ปีการศึกษานี้ได้มีกิจกรรมแจกของรางวัลเล็กน้อยแก่นักศึกษาสาขาไฟฟ้าฯ เห็นแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นจากอาจารย์ประจำสาขาที่ใจดีสู่นักศึกษาที่น่ารักตั้งใจเรียนจังเลยค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รูปภาพอาจารย์แต่ละท่านมอบของรางวัลให้นักศึกษา