News

ข่าวสารและประกาศ

รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ภาคฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2559

รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ภาคฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษา และนักศึกษาต่างสถาบัน สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วที่นี่ค่ะ

เป็นไฟล์ PDF เปิดอ่านด้วย Adobe Acrobat หรือ Acrobat Reader

ดาวโหลดที่นี่ค่ะ ตารางสอน ภาคฤดูร้อน 2559