News

ข่าวสารและประกาศ

วิชาบังคับ ที่สามารถเลือกเรียนได้ สำหรับนักศึกษาปี 60

วิชาบังคับ ที่สามารถเลือกเรียนได้ สำหรับนักศึกษาปี 60

เพราะหลายๆคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน เพราะถ้าจากจะให้ดีและเก่ง ต้องเรียนในสิ่งที่เราชอบ

วันนี้ เลือกเรียนวิชาบังคับ ตามสิ่งที่เราชอบ

ก็จะมีวิชาให้เลือกเรียนดังนี้