News

ข่าวสารและประกาศ

ขอขอบคุณคุณกิตติ จึงสวนันทน์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม tngroup ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอขอบคุณคุณกิตติ จึงสวนันทน์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม tngroup ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ใคร่ขอขอบคุณทางคุณกิตติ จึงสวนันทน์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม tngroup ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อหารือถึงแนวทางร่วมมือและพัฒนาทางวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ